Skip links

Klimafestivalen i Østfold ble markert med filosoficafé

Det var en «første gang» for mange under gårsdagens Klimafestival $112-arrangement på Glenghuset i Sarpsborg. Klima Østfold og Østfoldforskning arrangerte for første gang filosoficafé. Filosof Bente Holm Svenbalrud hadde aldri før ledet en filosofisk samtale om klimautfordringene. Paneldeltakerne, som alle har ulike offisielle roller, hadde neppe før blitt utfordret til å fortelle så åpent om egne, personlige refleksjoner på en scene før. Resultatet ble en annerledes og spennende samtale om verdier, etikk og ansvar, med en dose åpenhet om dårlige klima-samvittigheter.

Rammen for kvelden var Holm Svenbalruds kriterier for «den gode samtalen», og hennes betraktninger om hvor vår individuelle frihet og ansvar slutter, og avhengigheten av felleskapets løsninger begynner. Så ble ordet gitt til paneldeltakerne som fortalte om hvor deres verdier kommer fra, siden skulle de stille hverandre spørsmål og føre samtalen videre.

Praten handlet en del om personlig motivasjon, verdier og ansvar, men dreide også over i hvorvidt dilemmaene i norsk og global klimapolitikk kommer tydelig nok frem i den norske offentlighet og debatt. Er klimapolitikken og -debatten for snill? Vi snakker for eksempel mye om viktigheten av klimautfordringene, men har samtidig en olje- og gassavhengig økonomi. Næringslivet vil ta lederrollen i omstillingen til lavutslippssamfunnet fremfor politikken ble det fremsatt fra næringslivsaktør, med henvisning både til Trumps Amerika og norske politikere. Det trengs en kombinasjon av tilrettelegging og reguleringer for at næringslivet kan omstilles og igjen tilby borgerne gode klimavalg, ble det kontret fra en rekke andre.

Takket være stor åpenhet fra samtaledeltakerne ble det også rom for noen humoristiske øyeblikk om overflatiske after-work-bukse-bekymringer, suget etter flere sykler på tross av at man allerede eier seks, og dårlig samvittighet for overhodet å eksistere på planeten.

Klima Østfold og Østfoldforskning takker spesielt de sporty og åpne samtaledeltakerne som ble med på denne annerledes kvelden med svært lite forhåndsinfo: Hans Petter Kildal fra Kinect Energy Group, Ann-Kristin Ytreberg fra Stiftelsen Miljøfyrtårn, Helge Normann Ramsdal fra Høgskolen i Østfold, Aina Stensgård og Erik Svanes fra Østfoldforskning, Frode Hvattum fra RUTER, Kari Bunes fra Emballasjeforeningen, Lasse Jalling fra KS, Anne Beth Skrede fra LO og Tage Pettersen fra Klima Østfold. Idéen til arrangementet hadde Mona Nilsen fra Miljøkom/Østfoldforskning.