Skip links

Østfolds muligheter i en ny økonomi

For 40–50 år siden havnet Østfold i skyggen av oljeeventyret og industriveksten som kom i kjølvannet av den. Nå vokser det fram en helt ny og kanskje enda mer kraftfull økonomi – den grønne. Den er som skreddersydd for Østfold, og denne gangen er vi med fra start.

Gjennom mange hundre år har vi levd av bærekraftige og fornybare ressurser basert på jord og skog. Dette gir oss et godt grunnlag for å være med på utviklingen innen blant annet bioøkonomi. Energi og marine ressurser er eksempler på andre områder der Østfold har alle muligheter til å utvikle bærekraftige næringer i framtiden.

Verden har for lengst tatt innover seg at det må endringer til de neste tiårene for å stanse klimagassutslippene for å kunne nå målene som ble vedtatt i Paris 2015. Ny teknologi, nye samferdselsløsninger og nye energikilder vil snu opp ned på måten vi produserer, forbruker og reiser på i framtiden.

En fundamental omlegging av økonomien utfordrer hele vårt næringsliv og det politiske liv i Østfold: Men er vi ikke med når dette toget går, blir vi for alvor forbikjørt. I Østfold har vi bestemt oss for å være offensiven og se det grønne skiftet først og fremst som en ny mulighet. Nettopp det grønne skiftet og mulighetene det gir, er tema for årets Østfoldkonferanse som Østfold fylkeskommune arrangerer tirsdag 17. og onsdag 18.januar.

I fjor høst la regjeringen fram sin rapport som ser på hvordan Norge skal omstilles til et lavutslippssamfunn, samtidig som vi skal skape verdier og nye arbeidsplasser. Utvalget besto av Finans Norges Idar Kreutzer og den tidligere danske klimaministeren Connie Hedergaard.

Rapporten peker på noen viktige veivalg og retninger som Norge, uavhengig av hvilken politisk ledelse, er nødt til å ta dersom vi skal klare omstillingen til det grønne skiftet.

Vi er derfor svært glade for at Kreutzer er en av de mange spennende deltakerne på Østfoldkonferansen. Vi vil få et godt innblikk i hvordan samspillet mellom offentlige og private aktører skal bidra til at Østfold-samfunnet kan bli både grønnere og mer konkurransedyktig.

Det er gledelig å melde at vi i Østfold er allerede godt i gang med å gripe mulighetene denne dugnaden gir oss.

Det blir allerede lagt merke til langt utenfor fylkets grenser. I 2016 fikk Borregaard Næringslivets Klimapris. Bak prisen står NHO, NTNU og ZERO. Med slagord som «Alt som kan lages av olje, kan lages av tre» har Sarpsborgs hjørnestensbedrift fått slagkraft over hele kloden. I Halden nner vi Smart Innovation Østfold – et selskap som, i samspill med næringsklyngen NCE Smart – deltar i, og initierer, prestisjetunge internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter – blant annet fem EU-prosjekter – med nyskapende digital teknologi. I tillegg har vi en rekke små og mellomstore selskaper over hele fylket som jobber hardt med innovasjon – og som har kommet opp med nye, spennende miljøvennlige produkter, tjenester og løsninger.

For det grønne skiftet er globalt og lokalt. Det finner sted i Paris, i Marrakech, i Oslo, i Fredrikstad, i Sarpsborg, i Moss og i Trøgstad.

Vi har gjort flere ting for å styrke samarbeidet om næringsutviklingen i fylket. Næringsriket Østfold er en realitet. I november skrev 21 partnere – kommuner, næringsliv, Høgskolen og offentlige myndigheter – i Østfold under på en historisk avtale om forpliktende samarbeid.

I løpet av 2017 skal vi blant annet jobbe for å få flere statlige arbeidsplasser til Østfold, styrke fylkets omdømme, og skape smarte framtidsrettede byer gjennom satsing på digital utvikling og ny teknologi.

I 2017 vil Østfold fylkeskommune også gå inn i den aktive fasen med rullering av fylkesplanen for Østfold, østfoldsamfunnets viktigste strategidokument. Temaene på årets Østfold- konferanse er tett koblet mot hovedområdene i fylkesplanen. Det grønne skiftet står sentralt. Det samme gjør arbeidsplass-vekst og utviklingen av kompetansesamfunnet Østfold.

Vi har med andre ord et godt utgangspunkt når vi sier at Østfold skal være ledende i gjennomføringen av det grønne skiftet. Men det vil kreve mye av oss.

En viktig byggestein i arbeidet legger vi ved å komme sammen på Østfoldkonferansen. Her vil vi få viktig innsikt og kunnskap.

Foruten Idar Kreutzer er næringsminister Monica Mæland, Bellona-leder Frederic Hauge, byforsker Erling Dokk Holm og gründer Loveleen Rihel Brenna noen av gjestene som kommer. I tillegg møter vi mange lokale aktører som allerede er godt i gang med en grønn omstilling.

Som konferanseleder er jeg stolt over årets tema og program, mest av alt fordi jeg tror Østfold denne gangen er blant de første ut av startblokkene.

For, som FNs miljøsjef Erik Solheim, sa under NHO-konferansen nylig: «De som utsetter forandring, taper nesten alltid».

Denne gang skal Østfold vinne.

Teksten er en kronikk skrevet av Siv Henriette Jacobsen, varaordfører Østfold fylkeskommune.