Skip links

Jorddag på Kalnes 25. august

Hva skal vi bruke jorda til? Hvor skal vi dyrke mat, hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo i fremtidas Østfold?

Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold inviterer i samarbeid med Klimasmart Landbruk til seminar med fokus på jordsmonn og matproduksjon. Etter lunsj arrangerer Østfold Bondelag en politisk debatt med jordvern som hovedtema. Se program og påmelding lengre ned på siden.

I 2050 vil det være 9 milliarder mennesker på jorda. FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, anslår at matproduksjonene innen den tid må øke med 70 prosent for å brødfø alle. Det er en stor utfordring for verdenssamfunnet å møte en slik utvikling. Norge må ta ansvar for egen befolkning.

2015 er FNs internasjonale år for jord. Jord er basisen for produksjon av mat og fôr. For at vi skal klare målet om å produsere mer mat må både produksjonen per arealenhet og matjordarealet øke. Jordsmonn har en viktig funksjon i økosystemer og påvirker vår livskvalitet. For å øke produktiviteten er det viktig å ta vare på jordsmonnet. Hvordan skal vi i best mulig grad ta vare på dette med et klima i endring?

I våre områder er det de arealene som allerede benyttes til matprodukson som er best egnet. Vi må derfor i størst mulig grad ta vare på disse arealene. Spørsmålet er hvordan dette hensynet kan veies opp mot hensynet til å gi en økende befolkning boliger, arbeidsplasser og infrastruktur?

Meld deg på her!

Jorddag_på_Kalnes_redusert