Skip links

Fagdag bygg – energisparing med resultatgaranti!

I samarbeid med EESI2020 og Transparese inviteres det til fagdag med erfaringsutveksling rundt Energisparing med resultatgaranti (EPC). Jobber du med bygg, prosjekter og effektivisering – møt opp på Inspiria Science Center den 5. november.

Seminaret er for deg som er eller ønsker å bli aktør i EPC-prosjekter. Erfaring med utvikling, gjennomføring og resultater i EPC-prosjekter står i fokus. Velkommen til en dag hvor de ulike rollene i et EPC-prosjekt belyses, hvilke erfaringer som er gjort og ny Norsk Standard for EPC presenteres.

Les mer om innhold og foredragsholdere i programmet her .

http://www.nee.no/epc-erfaringsseminar/

Kontaktperson for fagdagen er Thea Marie Mørch i Norsk Enøk og Energi AS, www.nee.no

Påmelding innen 31. oktober til :

https://no.surveymonkey.com/s/EPC-OSTFOLD