Skip links

Konferanse – Klimatiltak som virker

6. mars arrangerte Klima Østfold Klimakonferanse på Inspiria. Tema for konferansen var «Klimatiltak som virker».

Vi ønsket å samle politikere, fagfolk og andre interesserte til en dag der vi utforsket mulighetene vi har for å gjennomføre gode tiltak lokalt.

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima og Miljødepartementet deltok og snakket om: Veien mot klimamålene – kommunenes rolle og handlingsrom.

Andre tema som ble tatt opp er blant annet:

  • Hvordan tenke klima i plan v/Rune Opheim, Civitas
  • Bygg i tre! v/ Åsmund Bunkholt, Trefokus
  • Regionalt samarbeid om klimatiltak – Hva gjør vi i Østfold?
  • Klimapartnere – for en grønnere region v/Kim Øvland, Klimapartnere
  • KlimaReg – Verktøykasse for lokalt og regionalt klima- og energiarbeid v/Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning

Programmet kan lastes ned her!

I forkant av konferansen møttes ordførerne, fylkesordfører og fylkesmann til det årlige møtet i Klimarådet, hvor de la opp løpet for Klima Østfolds arbeid i 2014.