Skip links

Klimabestemmelser i Moss

I Moss har kommunen lagt ut forslag til endringer i kommuneplanbestemmelsene. Forslaget innebærer blant annet tydelige krav til ladeinfrastruktur for elbiler.

I forslaget til ny parkeringsbestemmelse stilles det krav om at det legges fram en dedikert 16A 240 V kurs til minst en p-plass per boenhet. For gjesteplasser stilles det tilsvarende krav for 20 % av p-plassene.

Det skjer nå en revolusjon i elbil markedet, og Moss kommune har innsett at elbil vil bli en vesentlig del av framtidas transportløsning. I August i år var 6 % av alle solgte biler i Norge en elbil. Det vil derfor i framtida bli mye større behov for ladeplasser for elbil, både der folk bor og på offentlige parkeringsplasser. For de som enda ikke har skaffet seg elbil kan jo strømuttaket benyttes til motorvarmer!

 

14_Moss_kommune_web