Skip links

100 biogassbusser i Østfold

Transport er den største kilden til utslipp av klimagasser i Østfold. Det er derfor et svært viktig klimagasstiltak at vi nå har byttet ut 100 busser i Nedre Glomma med biogassbusser.

De nye biogassbussene skal gå i Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler og Råde. Til sammen vil disse bussene erstatte 1,62 millioner liter diesel og redusere klimagassutslippene med ca 4 400 tonn CO2. Biogass produseres av Frevar i Østfold. Her blir ulike typer organisk avfall og avløpsslam brukt til produksjon av biogass. Det er et stort potensiale for økt produksjon og bruk av biogass i Østfold.

Fredrik_Norland_Fredrikstad_2