Elbilsalget tar av i Østfold

Østfold har ligget litt etter resten av landet, og særlig våre naboer nærmere Oslo, når det gjelder elbilsalget. Men nå kan dette være i ferd med å snu. De siste 12 månedene har salget av rene elbiler økt med over 70 %, og salget av ladbare hybrider økt med over 60 %. Samtidig ser vi et kraftig fall i salget av fossilbiler, særlig kraftig går det ut over dieselbilene.

Østfold Akershus
Bensin -19,1 -17,4
Diesel -37,9 -16,9
Elektrisitet 71,3 74,2
Hybrid 43,7 29,4
Plug-in hybrid 61,5 38,6

Leder for samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune, Olav I. Moe, mener dette viser at vi kan klare å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i Østfold.

– Det er fortsatt et stykke igjen til vi når ambisjonen om fossilfri transportsektor, men denne statistikken viser at vi beveger oss i riktig retning. Når vi i tillegg ser at 80 % av kollektivtransporten går på biogass, elsykkel-interessen øker, og at trafikkveksten i Nedre Glomma har snudd, så er jeg positiv til at vi kan klare å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i Østfold.

Les mer om Østfold fylkeskommunes innsats for fossilfri transport på www.fossilfri2030.no og www.biogassoslofjord.no.