Skip links

Elbilsalget tar av i Østfold

Østfold har ligget litt etter resten av landet, og særlig våre naboer nærmere Oslo, når det gjelder elbilsalget. Men nå kan dette være i ferd med å snu. De siste 12 månedene har salget av rene elbiler økt med over 70 %, og salget av ladbare hybrider økt med over 60 %. Samtidig ser vi et kraftig fall i salget av fossilbiler, særlig kraftig går det ut over dieselbilene.

ØstfoldAkershus
Bensin-19,1-17,4
Diesel-37,9-16,9
Elektrisitet71,374,2
Hybrid43,729,4
Plug-in hybrid61,538,6

Leder for samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune, Olav I. Moe, mener dette viser at vi kan klare å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i Østfold.

– Det er fortsatt et stykke igjen til vi når ambisjonen om fossilfri transportsektor, men denne statistikken viser at vi beveger oss i riktig retning. Når vi i tillegg ser at 80 % av kollektivtransporten går på biogass, elsykkel-interessen øker, og at trafikkveksten i Nedre Glomma har snudd, så er jeg positiv til at vi kan klare å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i Østfold.

Les mer om Østfold fylkeskommunes innsats for fossilfri transport på www.fossilfri2030.no og www.biogassoslofjord.no.