Skip links

Små og store ENØK-tiltak i eldre hus

Fylkesråd for plan, klima og miljø har sammen med avdeling for kulturarv i Viken fylkeskommune satt av en større sum til energirådgivning til eiere av eldre hus i 2023.

Foto: Christer Stenby -Bygg og Bevar.

Denne våren har rådgivere fra Akershus bygningsvernsenter, Fortidsminneforeningen og Murbyen Oslo i samarbeid med Bygg og Bevar og Buskerud Bygningsvernsenter gjennomført nesten hundre befaringer på eldre hus i hele Viken. På befaringene har rådgiverne foreslått både små og store tiltak. Har du et eldre hus, er det helt sikkert noen av tiltakene som kan være relevante for deg. Husk at ulike hus krever ulike tiltak, og at en del tiltak er søknadspliktige.

Små tiltak

Noen tiltak er så enkle at alle kan gjøre dem selv. Likevel kan de ha stor effekt! Et slikt tiltak er å montere tettelister rundt vinduene. Det er billig og enkelt, og å montere tettelister rundt vinduene kan redusere energibruken med 25-50 kWh per løpemeter i året. I tillegg vil tettelister gi mindre trekk, og dermed bedre innekomfort. Har du allerede tettelister, bør du sjekke om de har blitt harde eller malt over. Ofte forsvinner det også ut mye varme i overgangen mellom vindu og vegg. Å dytte inn isolasjon og legge inn en stripe med vindsperre rundt vinduene er ganske enkelt, og kan gi stor effekt. Hvis det ikke er isolert rundt vinduene fra før av, kan dette gi en besparelse på flere hundre kroner per vindu i året.

Å dele inn huset eller leiligheten i ulike soner er et annet enkelt tiltak. Ved å dele boligen inn i ulike temperatursoner, og la noen rom være kalde i perioder, kan man spare strøm. Er det åpent ned mot kjeller eller opp mot loft, kan du vurdere å sette inn en dør for å kunne regulere temperaturen.

Mellomstore tiltak

Noen tiltak er større og koster mer, og kan kreve hjelp fra en kyndig håndverker. Har du eldre, bevaringsverdige vinduer og ønsker å minske varmetapet, kan en flink håndverker lage varevinduer. Slik kan du beholde vinduene, men senke strømregningen. Glem heller ikke dørene! Trekker det fra verandadøra, føles stua fort kald. Rundt verandadøra kan også det være lurt å montere tettelister. Er døra veldig utett, kan det være en mulighet å få laget en innerdør til vinterbruk, eller å justere den så den passer bedre i karmen.

Å varme opp vann til dusjing og oppvask krever mye energi. Det er mulig å installere smarte varmtvannsberedere som varmer opp vannet når det er billigst! Enova kan gi støtte til installasjon av en slik smart varmtvannsbereder. Det er også mulig å undersøke muligheten for varmegjenvinning av gråvann. Varmegjenvinning av gråvann kan redusere energien som brukes til oppvarming av vann med 15 til 40 prosent.

Foto: Tore Robergshagen-Innlandet Fylkeskommune
Foto: Bjørn Vidar Johansen- Murbyen Oslo

Store tiltak

Noen tiltak er store og omfattende, og koster mye. Likevel kan de være verdt å vurdere. Å bytte energikilde er et slikt stort tiltak. Å sette opp solceller, bore etter bergvarme, eller sette inn en varmepumpe, kan gi lavere strømregning. Hvilken energikilde du bør vurdere, om det er søknadspliktig, og hvor lang tid det vil ta før det lønner seg, kan variere mye. Gjør grundige undersøkelser, slik at du velger en løsning som passer til din bolig.
Etterisolering er et stort, dyrt og omfattende tiltak, men kan gi økt komfort. Gjør grundige undersøkelser før du setter i gang! Du kan etterisolere yttervegger, etasjeskiller, eller innvendige vegger. Generelt er det mest effektivt å isolere etasjeskiller og mot loft og kjeller. Hva som passer for akkurat ditt hus, bør avklares med en håndverker som har kompetanse på eldre hus.

Nysgjerrig på ENØK i eldre hus? Bestill befaring eller bli med på kurs og foredrag. Du finner mer informasjon på https://viken.no/buskerud-bygningsvernsenter/aktuelt/satsning-pa-energiradgivning-og-kurs-fortsetter-hosten-2023.167733.aspx