Skip links

Klima Østfold-prosjekt bidro til innkjøp av elektrisk hjullaster

– Det er så gøy å se at elektriske maskiner fungerer godt i hverdagen til skolen, elevene og på anleggsplasser, sier Annette Raakil, fylkesåd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune.

Offentlige anskaffelser blir stadig trukket fram som et sentralt virkemiddel for å kutte klimagassutslipp og for å få til en omstilling til lavutslippssamfunnet. I Viken satser fylkeskommunen og kommunene fossilfritt. Det vil si el, hydrogen og biogass.

Satsningen innebærer at når man skal gjøre et innkjøp av nye tjenestebiler og maskiner er det et krav om å etterspørre fossilfritt. For å bidra til nødvendig utskifting gis det medfinansiering fra fylkeskommunens sentrale budsjett til felles innkjøp av utvalgte kategorier tjenestekjøretøy og maskiner.

– Det at vi i fylkeskommunen her er med på å finansiere slike maskiner gjør at skolene kan følge med i utviklinga, og ta vår del av ansvaret fram mot overgangen til lavutslipssamfunnet. Det er så gøy å se at elektriske maskiner fungerer godt i hverdagen til skolen og elevene, og at de fint fungerer på anleggsplasser de aller fleste steder. Dette viser at utskiftingsplanen i Viken fungerer i praksis, og at slike anskaffelser er en god måte å jobbe på, sier Annette Raakil, fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune.

Utskiftningsplan 

Utskiftingsplanen til fossilfrie tjenestekjøretøy og arbeidsmaskiner er del av en offensiv plan for hvordan Viken fylkeskommune skal fase ut fossilt drivstoff og energi fra egen drift innen 2028.  Overgang til fossilfrie maskiner på de videregående skolene er en viktig del av omstillingen som utskiftingsplanen skal bidra til. Avdeling for klima og energi bistår med rådgivning og veiledning til virksomhetene i fylkeskommunen om aktuell fossilfri teknologi.

– Vi er glade for at vi fikk kjøpe en elektrisk hjullaster med hjelp fra Viken fylkeskommune. Det er viktig med slike finansieringsordninger slik at de videregående skolene også kan ligge i front av maskinutviklinga. Ål vgs tar FNs bærekraftsmål på alvor, og er glad for at vi kan bidra der vi kan blant annet gjennom å bruke elektriske kjøretøy og maskiner, sier Arnstein Sørbøen, rektor Ål vgs.

Testet før kjøp 

Våren 2021 fikk Ål vgs låne og teste to elektriske maskiner fra Volvo gjennom Viken-prosjektet Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy. Høsten 2021 ble det gjennomført et felles innkjøp mellom flere videregående skoler som resulterte i anskaffelse to elektriske minigravere og fem elektriske hjullastere, hvorav 1 hjullaster à 5 tonn til Ål videregående skole.

– Terskelen er fortsatt høy både for kommuner og næringslivet for å investere stort i fossilfrie løsninger. I vårt prosjekt låner vi gratis ut maskiner for uttesting. Og dermed forsvinner mange fordommer, sier Wergeland Krog. Prosjektet låner ut maskiner til Viken, Oslo og Vestfold-Telemark.

Bedre egnet for undervisning 

Ole Egil Trintrud, kontaktlærer på Ål videregående skole, forteller at både erfaringer og tilbakemeldinger har vært positive. Blant annet gjør den lydløse maskinen det lettere å kommunisere med elevene underveis i undervisningen.

– Det er veldig spennende. Man skal ikke se bort fra at det kommer mer og mer i fremtiden. Spesielt på forholdsvis små maskiner som ofte gjør serviceoppdrag og slike ting. Da er elektrisk veldig ålreit. I opplæringsøyemed er det fint at det går så stille, for da går det faktisk å kommunisere litt underveis. Det er litt verre med det som går på diesel, osv., forklarer Trintrud.

Utprøving og rådgivning fører til innkjøp 

Nå ønsker man en økt satsning på fossilfrie maskiner og kjøretøy i hele Viken fylkeskommune.

– Fossilfrie anleggsplasser, maskiner og kjøretøy bidrar til at Viken fylkeskommune når sine klimamål. Derfor er dette prosjektet og disse utlånene viktige. Når kommuner og entreprenører får teste maskinene, og ser at de fungerer, er veien kort til en omstilling og en utskifting av maskinparken. Jeg er veldig glad for at så mange kommuner og entreprenører i Viken har fått mulighet til å låne maskiner kostnadsfritt gjennom Viken-prosjektet Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Raakil.

Se video fra da skolen testet maskinen for første gang her: