Skip links

Energirådgivning på pilotgårder i Viken starter opp i høst

Klimasmart landbruksprosjektet i Viken fylkeskommune har inngått avtale med Solli Bioenergi as om gjennomføring av energianalyse og rådgivning for 30 utvalgte pilotgårder i hele regionen.

Martin Solli har med seg et erfarent lag som skal ut til bøndene for en gjennomgang av dagens energiforbruk og fremtidige planer. Denne analysen skal danne grunnlaget for konkrete råd for energiomlegging og utslippsreduksjon.

I oppstartsmøtet deltok også rådgiver Leidulf Husjord. De ser begge frem imot at prosjektet skal vise fornybarpotensialet med gårdens ressurser, og at de ønsker å ta bøndenes posisjon og bidra til konkrete tiltak!

I tillegg er følgende rådgivere koblet inn på ulike fagfelt: Håvard Midtskogen på bioenergi, Øyvind Halvorsen på biogass og Stein Roksvaag på automatisering.

Basert på analysene og forslag på ulike energitiltak, skal Solli Bioenergi også utvikle et kurs om fornybar energi som vil bli avholdt for elever ved naturbruksskolene på Hvam, Buskerud, Kalnes og Tomb. Det skal også tilbys et tilsvarende kurs til bønder. Dette vil bli gjennomført på nyåret.

Klima Østfold gjennomførte analyser på seks pilotgårder i 2017, og her er en reportasje fra denne. Se reportasje fra energianalyse gjennomført i 2017.