Skip links

Spar klima med pelletstørke

Vi har i vinter lånt ut vår 400 kW trepelletsfyrte mobile byggtørke til entreprenøren ØM Fjeld, som har brukt den til tørking og oppvarming på nybygget Orbit arena på Jessheim.

Den har vært i bruk i perioden januar til mai i år, og totalforbruket av pellets, som ble kjøpt inn i storsekk, ble på 74 tonn. Det tilsvarer 34.000 liter diesel i energi, og det hadde også vært alternativet til denne oppvarmingen med pellets.

Ut fra disse tallene har vi beregnet at de sparte klimaet for utslipp av 89.500 kg CO2, selv om vinteren var uvanlig mild, og tørka kunne gå med redusert effekt det meste av tiden.

På bildet er samme tørke i drift for tørking av korn på Kalnes vgs høsten før den ble sendt til byggeplassen på Jessheim. En god og allsidig løsning som gir høyere utnyttelsesgrad på investeringen.