Skip links

– Den er oversiktlig, fin og veldig komfortabel

Det sier Sven Iversen, sjåfør hos Fredrikstad-entreprenøren Jørgensen og Jørgensen A/S etter å ha kjørt og testet ut biogasslastebilen til prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» i en uke.

Det restaureres i Gamlebyen i Fredrikstad. Blant gravemaskiner og morgentrafikk er det en fossilfri kjempe som frakter oppgravd asfalt mellom anleggsplassen ved østre Fredrikstad gravlund og tippområdet. Fredrikstad-entreprenøren Jørgensen og Jørgensen har lånt en Scania biogassbil av prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» for å undersøke om biogass kan være en løsning for selskapet.

– Nå har vi lånt ut bilen til Jørgensen og Jørgensen i Fredrikstad. De har hatt bilen i en ukestid og er veldig fornøyde. Bedriten har rammeavtale med Fredrikstad kommune og gjør derfor flere småjobber for kommunen med drenering og andre ting. Nå har de vært å hentet et lass med asfalt og kjørt opp til hovedkontoret. Dette er asfalt som skal males opp og brukes på nytt igjen. Det liker vi godt, forteller prosjektleder Gabriel Wergeland Krog.

Bilen har så langt vært lånt ut til andre kommuner og bedrifter i Viken, men nå er den endelig  på plass i Fredrikstad. 

Inntrykkene av lastebilen har så langt har vært meget positive. De gode skussmålene blir bekreftet av Jørgensen og jørgensen-sjåfør Sven Iversen, en mann som har kjørt lastebil i over 20 år.

– Jeg har fått et godt inntrykk av bilen. Den er meget god å kjøre.Den er oversiktlig, fin og komfortabel. Den er også veldig rolig og fin. Det er ikke noe støy. Det er fordelen med den bilen her, sier Iversen.

2019 var et godt år for prosjektet Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy. Men et godt 2019 betyr ikke at man hviler på laurbærene i 2020.

– VI mangler en gravemaskin på batteri. Det håper vi å få til i 2020. Vi jobber også med å få tak i en større elektrisk hjullaster. Jeg hadde håpt at vi skulle fått tak i en elektrisk snøscooter til denne sesongen, men det gikk ikke. Den første kommersielle elektriske snøscooteren er under uttesting, så neste sesong har vi forhåpentligvis en elektrisk snøscooter som vi kan låne ut til kommuner for å kjøre snøspor blant annet. Det er i all hovedsak planene fremover, forteller Wergeland Krog.

Se oversikt over alle maskinene til prosjektet her.