Skip links

Klimasmart stedsutvikling og mobilitet – Hvordan skaper vi det sammen?

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2018/09/Areal_og_transport-lite-1024×611.jpg (center)

Til: Deg som jobber med planer, områdeutvikling, infrastruktur, samferdsel, smart teknologi og byggesak – privat som offentlig
Tid: Fredag 26. oktober, kl. 09:00 – 16:00
Sted: Bøndenes hus, Mosseveien 6, 1640 Råde

Påmeldingsfrist: Tirsdag 23. oktober.

På workshopen skal vi i grupper planlegge en helt ny fiktiv bydel/tettsted i planområdet «Grønnstad» i Grønn kommune. Grønnstad skal bli mest mulig klimavennlig gjennom at vi utforsker mulighetsrommet i regelverk, arealgrep, mobilitetsløsninger og andre klimateknologier.

Denne dagen skal vi legge bort alle begrensninger og hensyn vi vanligvis må huske på, og heller tenke kreativt på gode klimatiltak og klimatilpasningstiltak som kan innarbeides i arealplaner. Resultatene fra workshopen skal bearbeides i etterkant og resultere i en håndbok. Det er også et bidrag til de nye klimaplanene i Østfold og den fremtidige samfunnsutviklingen i regionen. Det kommer spennende inspirasjonsforedrag. I tillegg blir det flere kortere innlegg innenfor temaene stedsforming, mobilitet og grønne bygg.

Gunnar Ridderstøm fra Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for by- og regionplanlegging ved NMBU er prosessveileder for dagen. Det vil holdes foredrag av Kjetil N. Gulbrandsen fra Høgskolen i Østfold og Øyvind Aarvig fra Klima- og miljødepartementet.

Program:

08:30 Kaffe og registrering
09:00 Velkommen – René Rafshol, Ordfører i Råde
09:15 Introduksjon til verkstedet
09:20 Innledning til inspirasjon: Grønne byggHvem er det egentlig som skifter hva i «det grønne skiftet»?– Kjetil N. Gulbrandsen, Høgskolen i Østfold og Grønn Byggallianse

09:50 PAUSE

10:00 Gruppearbeid 1, 2 og 3 om temaer som mobilitet og stedsforming
Vi veksler mellom korte faglige introduksjoner og idémyldring i grupper

11:30 LUNSJ

12:15 Innledning til inspirasjon: Hvilke utfordringer og muligheter har kommunene? Øyvind Aarvik, Klima- og miljødepartementet

12:50 PAUSE

13:00 Gruppearbeid 4: Ideer for redusert klimagassutslipp og klimatilpasning
13:45 PAUSE og rundtur for å kikke på andre gruppers arbeid

14:00 Kommentarer fra panelet
14:20 Gruppearbeid 5: Gruppene supplerer, bearbeider, prioriterer
14:55 Avslutning og vel hjem!

Påmelding gjøres her.

Ved spørsmål kontakt Siv-Thuva Jansson fra Råde kommune, tlf: 943 18 493