Skip links

En konferanse full av gode klimaløsninger – klima og natur sett i sammenheng

Fredrikstad, 28-29.november – Klima Viken, Klima Østfold, og Klimapartnere Viken, er stolte av å invitere til en spennende konferanse dedikert til å inspirere, utforske og presentere innovative klimaløsninger. Denne unike samlingen av politikere, eksperter, industrielle ledere, engasjerte samfunnsborgere, og ansatte i stat og kommune, vil gi innsikt, inspirasjon og konkrete handlinger for å kunne håndtere klimautfordringene vi står overfor.

Konferansen vil være vertskap for en rekke inspirerende foredragsholdere fra ulike sektorer, inkludert ledende forskere, bærekraftseksperter og næringslivsledere. De vil dele sin kunnskap og erfaring for å kaste lys over de nyeste fremskrittene og utfordringene innen bærekraft, natur og klima.

Deltakerne vil få muligheten til å utforske og diskutere et bredt spekter av innovative klimaløsninger, fra grønn teknologi og fornybar energi til bærekraftig byplanlegging og sirkulærøkonomi på «Det grønne løsningstorget».Målet er å identifisere konkrete tiltak som kan implementeres for å redusere klimaavtrykket, bevare naturen og tilpasse seg klimaendringer.

Les også: Klimaprisen 2023 deles ut på Klimakonferansen. Dette er årets nominerte.

Konferansen vil inkludere bynære studieturer der deltakerne kan delta aktivt i diskusjoner, utforske beste praksis og få råd og veiledning for å utvikle nye ideer og strategier. Blant annet vil en gruppe besøke Øra naturreservat og industri- og havneområde.

Det vil være rikelig med anledninger for nettverksbygging, der deltakerne kan etablere forbindelser med likesinnede enkeltpersoner og organisasjoner, og muligens initiere partnerskap for å styrke klimainnsatsen.

Detaljer om konferansen:

Dato: 28-29.november

Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Fredrikstad

Registrering & mer informasjon:  Klimakonferansen 2023 – Påmelding og informasjon

Vi oppfordrer alle som er engasjert i klimaet til å delta på denne inspirerende konferansen. Sammen kan vi utforske, lære og handle for en mer bærekraftig fremtid.

Pressen inviteres til å dekke konferansen. Det vil bli gode muligheter for video/foto, samt mulighet for intervjuer med lokale (og regionale) politikere, industriledere, og prosjekteiere.  Pressen bes spesielt se nærmere på «Det grønne løsningstorget», hvor en rekke bedrifter viser frem sine løsninger på klimautfordringene. Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten åpner konferansen. Andre kjente navn som deltar er blant annet: Dag O. Hessen, Thina Saltvedt, Pia Ve Dahlen, Vegard Einan og Kristin Halvorsen.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Frida Elstad

Koordinator, Klima Østfold/Klima Viken

Fridamarie@viken.no

 92328007

Om Klimakonferansen 2023 / Klimaprisen 2023

Klimakonferansen er en regionens største klimakonferanser, og har årlig over 200 deltakere fra kommuner, politikk, næringsliv, og organisasjoner. I 3 år har man samlet personer som er opptatt av klima for å fremme bærekraftig utvikling og adressere klimautfordringene på lokalt, regionalt, og nasjonalt nivå.