Skip links

Klimasmart landbruk

Klimasmart landbruk

Med fokus på et klimavennlig og energieffektivt landbruk har Klimasmart Landbruk gjennom tre perioder hjulpet Østfold og Viken-bøndene å tenke klima i alle sammenhenger. Prosjektet har hatt som mål å legge til rette for reduserte klimagassutslipp, økt karbonbinding og styrket lønnsomhet i norsk landbruk gjennom å øke kunnskap og kompetansen blant bønder.

Dette har man gjort gjennom utallige kurs og praktiske øvelser. Dette være seg energieffektiv traktorkjøring, fagdag om fossilfri oppvarming av  korntørker til solceller på låvetak og god drenering av jorda. En sentral arena for prosjektet er fylkets naturbruksskoler.

Aktuelle lenker: