Skip links

Stor interesse for kurs i planlegging av solenergi i landbruket

 

Over 40 interesserte bønder er med på kurset som gjennomføres i samarbeid med Solenergiforeningen og Norges vel. Målsettingen har vært at kursdeltakerne skal kunne ta gode og kvalifiserte valg når det gjelder omfang og utstyr forbundet med investering i solenergi på sin gård.

Nedenfor har vi lagt ut foredragene for kurskveldene.

Målgruppen for kurset er bønder som allerede har investert i gårdsvarmeanlegg og ønsker å bli mer selvforsynt med strøm, og bønder som vil se kombinasjonsløsninger av varm og strøm fra solenergi opp mot eksisterende oppvarmingssystemer.

Kurskveld 3 – 29. januar.

1 Solcellespesialisten beregninger

2 Batterianlegg – Solcellespesialisten

3 Hafslund nett

Kurskveld 2 22. januar.

1 InnovasjonNorge

2 NVE solenergi i landbruket

3 Batterier Eaton AS

4 Solvarme Aventa Solar AS

5 Beregninger solenergi Norges Vel

Elsertifikater og Plusskundeordningen

Lønnsomhetsberegninger til kurs

Kurskveld 1 15. januar

1 Velkommen Solenergikurs januar 2019

2 Erfaringer med sol – Ole Albert Bøhn

4 Energibegreper Norges Vel

5 Energi på gårdsbruk Norges Vel

3 Introduksjon solenergi_Solenergiforeningen

Kalkulator energiforbruk og mulige fornybare energikilder (003)

Lenke til video fra intervju med Ole Alberg Bøhn i Dagens Næringsliv: https://www.dn.no/energi/solenergi/nve/hafslund/bonde-far-30-ore-for-solstrom-ma-kjope-for-90-ore/2-1-378528

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Seniorrådgiver Tore Filbakk
Norges vel
Mobil: +47 92059224
Epost: tore.filbakk@norgesvel.no

Charlotte Forsberg
Prosjektleder Klimasmart Landbruk Østfold
Mobil: +47 92446245
Epost: charlotf@ostfoldfk.no