Skip links

– Østfoldbøndene er fremoverlente og flinke

Mange bønder, nærmere bestemt 140 stykk, samlet seg på Kalnes videregående skole tirsdag formiddag for å delta på fagdag om fossilfrie korntørkere. Grunnen til det store oppmøte er målet om et fossilfritt landbruk i 2030. En fossilfri korntørker er et av tiltakene bønder kan iverksette.

Fagdagen ble arrangert av Klimasmart Landbruk Østfold og Kortprogrammet Akershus og Østfold. På Kalnes fikk deltakerene se forskjellige mobile løsninger av korntørkere, mens man senere reiste videre ut til ulike typer fossilfrie gårdsanlegg.

Prosjektleder for Klimasmart Landbruk Østfold, Charlotte Forsberg, kan fortelle om stor interesse og en vel gjennomført dag.

– Det har vært en veldig bra dag. Vi har hatt gode foredragsholdere, fått belyst tema fra forskjellige vinkler og fått gode spørsmål. Det at det er elever fra Tomb og Kalnes her, en del jenter blant de, samt mange erfarne bønder blant nysgjerrige deltakere er gledelig. Østfoldbøndene er fremoverlente og vil rigge seg for fremtiden.

Den ene fossilfrie løsningen, som for øyeblikket står på Kalnes, er en korntørke som drives med pellets. Tørka er en del av prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» og vil i vinter lånes ut for å tørke bygg.

– Dette er en tørke som brenner trepellets. Dette gjøres for å få ned klimagassutslippet i landbruket. Da er trepellets et bra «drivstoff» kontra diesel. Denne her er på 450kW og blir brukt til å tørke korn og åkerbønner her på Kalnes. Den skal videre for å tørke og varme et bygg i Jessheim nå senere i vinter, sier Gabriel Wergeland Krog, prosjektleder «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy».

Denne tørka her er mobil. Hvorfor er det en god løsning?

– Dette er kostbart utstyr. Hvis man kun skal bruke den en måned på gården i året blir det veldig stram økonomi. Da er det fint at man kan hente den med en krokbil og kjøre den ut til et bygg eller en anleggsplass og leie den ut i opptil fem måneder i vintersesongen og få inn en god leieinntekt på tørka. Det kan bli en smart symbiose mellom landbruk og bygg- og anleggsbransjen, sier Krog.

Fossilfri korntørke er et av flere tiltak landbruket nå ser på for å nå målet om et fossilfritt landbruk 2030, men det er fremdeles en jobb å gjøre før dette er mulig.

– Det med oppvarming er det viktigste. Både oppvarming av landbruksbygg, korntørke og bolighus. Nå kommer det i 2025 et forbud mot fossil oppvarming av landbruksbygg. Vi har fem år på å rigge oss på dette. Sammen med f.eks Innovasjon Norge vil vi nå det målet, men det må mer krutt til. Det vil også være en overgangsfase med biodiesel. Den ligger nå mye høyere i pris. Det er visse politiske føringer vi må lande, avslutter Forsberg.