Skip links

Klimarådgivning i anskaffelser

Viken fylkeskommune og Klima Østfold tilbyr gratis bistand og klimarådgivning til Viken-kommuner og fylkeskommunen i innkjøp- og utbyggingsprosesser.

Kommuner tilbys klimarådgivning innenfor disse temaene:

  • Innkjøp av kjøretøy, maskiner og transportintensive varer og tjenester. Fossilfri anleggsdrift.
  • Bygg- og infrastruktur: strategier og systematisering av klima og miljøhensyn
  • Strategier og systematisering av klima- og miljøhensyn i kommuners anskaffelser

Formålet er kommuner og fylket kutter klimagassutslipp fra sine anskaffelser og utbygginger, samt bidrar til å øke markedet for klimaløsningene som trengs i lavutslippssamfunnet. Unngå unødvendig forbruk og erfaringsutveksling på tvers av kommunegrensene er også viktige målsetninger.

Erfaringer tilsier at det kan være krevende for enkeltkommuner å ha både tid og menneskelige ressurser til å gjøre et godt forarbeid i arbeid med anskaffelser, utbygginger og strategiarbeid. Hvor ambisiøse kan man være? Hva er mulig å få til? Hvilke klimaløsninger finnes på markedet?

Vi bistår med det som trengs for å realisere klimavennlige anskaffelser, utbygginger, strategier og rutiner. Eksempler på bistand kan være oppdatert kunnskap om klimaløsninger på markedet, gjøre behovsvurderinger, bidra med leverandørdialog og utarbeidelse av krav og kriterier i anbud.