Skip links

Om prosjektet

Klimarådgivning i anskaffelser ble startet i kommunesamarbeidet Klima Østfold i 2018 med fokus på kjøretøy, transport og fossilfri anleggsdrift. Fra og med 2021 er prosjektet betydelig utvidet både geografisk og tematisk. Prosjektet dekker nå kommunene i hele Viken og tilbyr bistand innen flere forskjellige temaer.

Prosjektet eies av Viken fylkeskommune og Klima Østfold på initiativ av kommuner ved Klima Østfold.

Tilbudet er en gratis tjeneste til Viken-kommuner som ønsker å benytte seg av tilbudet. Det er finansiert med 7 millioner fra Miljødirektoratets støtteordning Klimasats og 3 millioner fra Viken fylkeskommune. Den operative bistandsperioden strekker seg til våren 2023.

Vi samarbeider med DFØ (tidligere Difi) og har en referansegruppe som møtes jevnlig med representanter både fra det offentlige og private.