Skip links

NorskbiokullNettverk

Norsk Biokullnettverk

Norsk biokullnettverk samler aktører fra hele verdikjeden til biokull i Norge.

Nettverket fremmer biokull som en viktig del av den sirkulære bioøkonomien, et viktig klimatiltak og jobber for at Norge skal bli ledende i verdiskaping knyttet til produksjon og anvendelse av biokull.

Lenke til Norsk Biokullnettverk.

Oplandske

Oplandske Bioenergi

Oplandske Bioenergi er en norsk biokullprodusent. Selskapet har som første Norske biokull produsent oppnådd European Biochar Certificate. Biokull fra Oplandske er klasifisert som «EBC grade feedchar» som er den høyeste klassen med meget strenge krav til innhold og egenskaper.

Lenke til Oplandske Bioenergi

Nibio_logo

NIBIO

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi.

Lenke til NIBIOs sider om biokull.

SINTEF_Logo

SINTEF

Siden 1950 har SINTEFS forskning skapt løsninger og innovasjon for samfunnet og for kunder over hele kloden. Det har gjort SINTEF til et verdensledende forskningsinstitutt.

Lenke til SINTEFs sider om biokull.

NordicBiochar

Nordic Biochar Network

Et felles initiativ av forskere i de nordiske landene for å øke og spre kunnskap om biokull.

Lenke til Nordic Biochar Network sine sider.

Biokull_FlammeWeb

Pyrolyseovner

Lenke til ulike norske produsenter av pyrolyseovner:

Biokull_FlammeWeb

Pyrolyseovner

Lenke til ulike utenlandske produsenter av pyrolyseovner: