Skip links

Forbruk og avfall

Forbruk og avfall

Det er en nær sammenheng mellom utslipp av CO2 og den økonomiske utviklingen, energibruk og livsstil.

Økonomisk vekst bidrar til økt forbruk og mer avfall. Avfall inneholder også mange ressurser det er viktig å bruke på nytt, når nye produkter skal produseres.

I 2019 økte mengden avfall fra 11,8 millioner tonn i 2018 til 12,2 millioner tonn i 2019. Samtidig økte andelen ordinært avfall sendt til materialgjenvinning. Den totale gjenvinningen av ordinært avfall er imidlertid på noe av det laveste den har vært de siste årene, 71 prosent.

Biogass og organisk avfall

Klima Østfold samarbeider tett med Biogass Oslofjord, som jobber for økt produksjon og bruk av biogass. I Østfold satses det på biogass som drivstoff, blant annet til bussene i Nedre Glomma. På Frevar produseres det biogass fra organisk avfall. Vi har imidlertid fremdeles et stort potensiale for økt innsamling av organisk avfall fra husholdningene, som kan brukes til biogassproduksjon. Klima Østfold vil jobbe for å få et godt kunnskapsgrunnlag for valg av metode for utsortering og innsamling av matavfall.

Det er utarbeidet en veileder for kommunene om kildesortering av matavfall.

Mat og matavfall

Klima Østfold ønsker også å fokusere på bedre utnyttelse av ressursene som produseres. Et eksempel på dette er å bidra til at det kastes mindre mat. Gjennom å øke kunnskap om hva som er spiselig, og at «best før» ikke nødvendigvis «dårlig etter», for å få i gang en prosess som på sikt endrer måten vi tar vare på maten vår. De kommunale aktørene i avfallsbransjen i Østfold har opprettet en møteplass «Avfallsforum».

Innkjøp

Klima Østfold samarbeider også om å gjennomføre gode innkjøpsprosesser i kommunene. Vi ønsker å oppnå redusert forbruk og mindre avfall gjennom økt kunnskap og bevissthet rundt varer og tjenester som kjøpes inn i kommunene, og stille krav som gjør at klimagassutslippene blir lavere.

Les mer her.