Skip links

Energi og bygg

Energi og bygg

Energiforbruket og valg av energikilder har stor betydning for klima og miljø.

I Klima Østfold samarbeider kommunene om å finne gode løsninger for energisparing og energistyring i kommunale bygg. For private boliger har vi etablert et nettbasert verktøy som analyserer energibruken og synliggjør effekten av ulike energitiltak.

Kommunale bygg

Kommunene i Klima Østfold har samarbeidet om å gjennomføre energimerking og utredning av mulige energitiltak i egne bygg. Det gjennomføres en utvidet analyse som skal vurdere forskjeller på teoretisk og faktisk energibruk, gjøre en tiltaksanalyse på bygget og vurdere energieffektivisering- og rehabiliteringstiltak opp mot kostnader og gevinster. En handlingsplan pr bygg, og for eiendomsmassen i den enkelte kommune danner grunnlaget for en forenklet søknadsprosess om støtte fra Enova til å gjennomføre tiltakene. Les mer om Enovas støtteordninger.

Energiportalen

For private boliger har vi etablert et nettbasert verktøy som analyserer energibruken og synliggjør effekten av ulike energitiltak. Du kan få beregnet effekt av ulike energitiltak, og gjennom å «leke» litt med de ulike mulighetene kan du få en større forståelse for hva som er de største energislukene, og hva du kan gjøre for å spare både penger og energi hjemme hos deg selv.

Klimapartnere VIKEN

Klima Østfold er et aktivt medlem av Klimapartnere Viken

Klimapartnere Vikens mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn.
Gjennom samarbeid i nettverket samt bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal Klimapartnere være en støttespiller og et verktøy.

Ikke minst er det viktig å dele de mulighetene klimaendringene representerer gjennom utvikling av nye varer og tjenester samt nyetableringer.

Klimapartnere er partnerskap mellom offentlige og private virksomheter. Vi går i front for å finne klimavennlige løsninger, som sikrer grønn næringsutvikling. Dette for å sikre et bærekraftig samfunn. Resultatene skaper vi i felleskap ved å dele kunnskap og sette fokus på utfordringer og løsninger.

Solfylket Østfold

Klima Østfold ønsker å legge til rette for økt anvendelse av solenergi i fylket. Hvaler kommune er ledende i landet på solenergi, med private solcelleanlegg på over 70 hytter og hus. Nå vil resten av fylket henge seg på for å utnytte solenergien og spare miljøet. Vi snakker Solfylket Østfold!

Startskuddet var et åpent møte på Inspiria 16.juni 2015 hvor fylkesordfører Ole Haabeth inviterte til solsatsning i Østfold. Både Hvaler og Fredrikstad kommune har gått inn med ekstra tilskudd til dem som ønsker å utnytte solenergi på egen bolig.