Skip links

Trøgstad kommune

Trøgstad kommune

Trøgstad kommune vedtok sin klimaplan i 2011. Klimaplanen er et samarbeid mellom alle kommunene i Indre Østfold.

Trøgstad er med som eierkommune av Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR). Hovedformålet er å drifte et deponi- og behandlingsanlegg for avfall i tillegg til innsamling og behandling av husholdningsavfall.

IØR har syv eierkommuner: Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Askim, Trøgstad, Eidsberg og Marker. IØR betjener i overkant av 22.000 husholdningsabonnenter og ca. 2.000 hytteabonnenter.