Skip links

Spydeberg kommune

Spydeberg kommune

Klima og energibruk er nå et ekstra fokus i Spydeberg kommune og sammen med de andre Indre Østfold-kommunene har de utarbeidet en felles Klima- og energiplan som ble vedtatt i 2011.

Kutt i energiforbruk i kommunale bygg

Kommunestyret vedtok 18.6.2015 å inngå en energisparekontrakt (EPC-kontrakt) med Norsk Enøk og Energi AS. Kontrakten garanterer en innsparing på 42 % av energiforbruket på 13 kommunale bygg. I alt 84 tiltak skal gjennomføres i løpet av 1,5 år, og skal senke energiforbruket fra 5,5 GWh til 2,3 GWh per år.

 

Smart Energy Spydeberg

Spydeberg kommune ble i fjor medlem av Norwegian Center of Expertise (NCE) Smart Energy Markets, som første kommune i Indre Østfold. Dette gjør oss i stand til å velge smarte, bærekraftige energi- og miljøløsninger, og kommunen vil kunne legge til rette for at innbyggere og næringsliv gjør det samme. Arbeidet med å avklare mål og strategi for «Smart Spydeberg» er i gang.