Skip links

Påmelding Webinar

Hvordan lykkes med overgang til maskiner og tyngre kjøretøy på el og biogass til kommunale driftsoppgaver – erfaringer fra Trondheim kommune

Dato: 31. Januar 2024 / Tid: 09.00-10.30

Prosjekt «Test av fossilfrie maskiner» inviterer til webinar om innkjøp av og erfaring med bruk av større fossilfrie maskiner og kjøretøy på elektrisitet og biogass. På webinaret vil vi høre om Trondheim kommunes innkjøp- og driftserfaringer ved bruk av ulike typer elektriske og biogassmaskiner og kjøretøy, få tips om hvordan man utformer krav- og innkjøpsdokumenter og tips til tilpasning av kravspesifikasjon for maskiner og kjøretøy

Målgruppe:
Ansatte og ledere i kommunalteknikk / Kommunale klimarådgivere og innkjøpsrådgivere

Program:

9.00-9.10
Velkommen v/Jan Bakke, prosjektleder Treasource

Test av fossilfrie maskiner i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark – tilbud om gratis lån av fossilfrie maskiner og siste nytt v/ prosjektleder Ole Dæhlen

9.15-9.30

Planlegging av utskifting (inkl. finansiering), forankring og status på utskifting.
v/Markus Halvorsen Karijord Trondheim, miljørådgiver Trondheim kommune

9.30-10.25: Erfaringer fra innkjøp og drift med kjøretøy og maskiner på el og biogass
v/Markus Halvorsen Karijord, Trondheim kommune

Hvordan forberede og gjennomføre innkjøp av varebiler, lastebiler og maskiner på el og biogass for bredden av oppgaver innen kommunal teknikk. Gjennomgang av utfordringer og løsninger. Tips til arbeid med tekniske spesifikasjoner, kriterier og infrastruktur. Praktiske erfaringer fra drift med kjøretøy og maskiner på el og biogass i kommunalteknikk.

Påmelding gjøres nedenfor senest 28. januar. Ved spørsmål, kontakt Ole Dæhlen oledah@ofk.no.

Meld deg på her:

*= Påkrevde felter

Fyll inn din e-post, tekst@domene.no.