Skip links

Innkjøp av klimaløsninger

Prosjektet er et samarbeid mellom Klima Østfold, Vestfold Klima- og Energiforum og Difi. Det er delfinansiert med midler fra Klimasats.

Prosjektet går ut på å bistå kommuner i Østfold, Vestfold og fylkeskommunen når det skal kjøpes inn nye kjøretøy og maskiner, eller når det skal inngås nye rammeavtaler på varer og tjenester som innebærer mye transport.

Formålet med prosjektet er at det realiseres gode klimainnkjøp med fossilfrie kjøretøy på elektrisitet,biogass og hydrogen. I tillegg er det viktig å samle erfaringer som og spre kunnskap til kommuner og andre kan dra nytte av det.

Bistanden kan være i hele innkjøpsprosessen – fra tidlig bakgrunnsarbeid og frem til innkjøpet er realisert. Prosjektet kan for eksempel gjennomføre flåteanalyser for å finne hvilke kjøretøy som er mest egnet til å dekke kommunens behov, sammenligne ulike fossilfrie teknologier og kartlegge lade- og fylleinfrastruktur.

Når det skal gjennomføres nye anbud på kjøretøy eller transportintensive varer og tjenester kan prosjektet bidra med å undersøke markedet og gå i dialog med leverandører for å finne gode klimakrav til transporten i anskaffelsen. Det kan for eksempel være å gjennomføre leverandør- og dialogkonferanser.

For øyeblikket bistår prosjektet blant annet i kjøretøyinnkjøp i Østfold fylkeskommune, taxianbud i Fredrikstad kommune, ny renovasjonsavtale i nye Viken fylkeskommune og flere anskaffelser står for tur.

Tilbudet er gratis for kommuner i Østfold og Vestfold og har en varighet til mai 2020.

Aktuelle case:

 • Innkjøp av kjøretøy – Østfold fylkeskommune
  • Mer informasjon kommer.
 • Taxianbud i Fredrikstad kommune
  • Mer informasjon kommer.
 • Renovasjonsavtale for nye Viken fylkeskommune

Rammeavtalen går på innsamling og behandling av avfall fra fylkeskommunens virksomheter. I forkant av anskaffelsen ble det blant annet gjennomført en leverandørkonferanse hvor fossilfri transport var et temaene. Tilbakemeldingen fra næringen var at i store deler av Viken kan renovasjonskjøretøy på biogass benyttes og også elektriske kjøretøy et fåtalls steder. I konkurransegrunnlaget ble det derfor satt minimumskrav til kjøretøyene:

«Minst 30% av oppmøtene skal skje med kjøretøy på elektrisk, hydrogen eller biogass.»

I tildelingskriteriene konkurrerte leverandørene om å tilby mest mulig fossilfri transport utover minimumskravet på 30%. I tillegg ble tilbyderne vurdert på hvor mye av avfallet som går til materialgjenvinning og biogassproduksjon.

I konkurransen ble tildelingskriteriene vektet slik:

 • Lavest pris: 45%
 • Klima/miljø: 35%
 • Service/implementering 20%

Beste tilbyder på tildelingskriteriet «Klima/miljø» vant anbudet med følgende minimumsforpliktelse til fossilfri transport:

 • Akershus: minimum 66% av oppmøtene skjer med biogasskjøretøy
 • Buskerud: minimum 56% av oppmøtene skjer med biogasskjøretøy
 • Østfold: minimum 84% av oppmøtene skjer med biogasskjøretøy

Dokumenter til nedlasting:

Konkurransegrunnlag del 1: Tilbudsinnbydelse (PDF, 196 kB)
Konkurransegrunnlag del 2: Kravspesifikasjon og tilbudsskjema (PDF, 225 kB)
Tildelingskriterium-klima-og-miljø.xlsx