fbpx

Skip links

Innkjøp av klimaløsninger

Klima Østfold tilbyr gratis bistand til kommuner og fylkeskommuner i Østfold og Vestfold med klimaråd i planlegging og gjennomføring av offentlige anskaffelser. Fokuset vårt er på kjøretøy, maskiner og rammeavtaler med mye transport.

Formålet er mest mulig fossilfri transport med kjøretøy på elektrisitet, hydrogen og biogass. Prosjektet promoterer ikke dieseldrevne kjøretøy på biodiesel. I tillegg er det viktig å samle erfaringer og spre kunnskap som kommuner og andre kan dra nytte av.

Vår erfaring er at det avgjørende å ha tid og ressurser til forarbeid for å finne gode klimaløsninger som er tilpasset hvert enkelt innkjøp. Vi bistår derfor med det som trengs for å realisere gode klimainnkjøp, som for eksempel bidra med kunnskap om fossilfrie kjøretøy og maskiner, gjøre behovskartlegginger, bidra med leverandørdialog og utarbeidelse av krav og kriterier til anbud.

Under presentasjonsvideoen er det informasjon om innkjøpsprosesser prosjektet har bistått i, med blant annet oppskrifter med tips til andre kommuner som skal gjøre tilsvarende anskaffelser og tilhørende konkurransegrunnlag.

Dersom du har spørsmål eller ønsker bistand ta kontakt med prosjektleder Erik Gathen.
Epost: [email protected]
Mobil: 93 49 03 31

For øyeblikket bistår prosjektet blant annet i kjøretøyinnkjøp i Østfold fylkeskommune, taxianbud i Fredrikstad kommune, ny renovasjonsavtale i nye Viken fylkeskommune og flere anskaffelser står for tur.

Tilbudet er gratis for kommuner i Østfold og Vestfold og har en varighet til mai 2020.

Aktuelle case:

  • Kjøretøy i Østfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune har med bistand fra Klima Østfold opprettet en dynamisk innkjøpsordning for kjøp og leasing av kjøretøy. For å sikre fossilfrie kjøretøyinnkjøp er det laget en tilhørende rutine som ansatte må følge når det skal anskaffes nye kjøretøy, for å sikre at det kun anskaffes fossilfrie kjøretøy så lenge det er mulig.

 

  • Persontransport i Fredrikstad og Hvaler

Fredrikstad kommune har med bistand fra Klima Østfold gjennomført det som trolig er første anskaffelse av taxitjenester i Norge med stor vekt på klimakrav. Kommunen har både brukt pisk og gulrot i sin innkjøpsmakt for å sikre 40 eltaxier og en fossilfri leveranse i løpet av kontraktsperioden.

 

  • Renovasjonstjenester i Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune har med bistand fra Klima Østfold gjennomført innkjøp av renovasjonstjenester av næringsavfall med betydelig vekt på klimakrav. Det ble satt minimumskrav til at deler av leveransen skulle gjennomføres med kjøretøy som går på el-, hydrogen- eller biogasskjøretøy, og tildelingskriterium for å premiere tilbydere som var mer ambisiøse enn minimumskravet. Tilbydere ble også vurdert på behandlingsmetode av avfallet.

 

  • Biler til helse og omsorg i Halden kommune

Halden kommune har nylig gjennomført innkjøp av kjøretøy til helse- og omsorgsektoren. Etter en behovskartlegging ble det stilt minimumskrav til 29 elbiler, 2 biogassbiler og 2 hybridbiler.

Mer informasjon og dokumenter kommer.

 

  • Fossilfri byggeplass i Fredrikstad kommune

Det skal bygges 800 meter med gang- og sykkelvei langs Lisleby allé, og byggingen kan bli Østfold første fossilfrie anleggsdrift. Det er blant annet gjennomført leverandørkonkurranse, men anbudet er foreløpig ikke kunngjort.

Mer informasjon og dokumenter kommer.

 

  • Felles innkjøp av ladeinfrastruktur

Det jobbes med felles innkjøp av ladeinfrastruktur for elbiler for mange av kommunene i Viken og fylkeskommunen. Det er gjennomført leverandørkonferanse, og innkjøpet er foreløpig ikke kunngjort.

Mer informasjon og dokumenter kommer.

 

Andre anskaffelser som prosjektet ikke har bistått i:

  • Deling av fossilfrie biler og elsykler i Halden

Halden kommune har anskaffet en tjeneste hvor 20 – 40 fossilfrie biler leies innenfor ordinær arbeidstid til tjenestereiser for ansatte. På kvelder og ettermiddager leies bilene ut rimelig til innbyggerne. Det er også anskaffet elsykler med samme utleiemodell. Deleordningen har en rekke positive effekter, blant annet for klima og miljø, sosialt og økonomisk.