Skip links

Organisering

Klimasmart Landbruk var et samarbeidsprosjekt mellom Klima Østfold og Østfold Bondelag.

Målet var å legge til rette for redusert klimagassutslipp og økt lønnsomhet i landbruket. I forbindelse med oppstart ble det etablert en arbeidsgruppe bestående av:

 • Klima Østfold (Tyra Risnes)
 • Fylkesmannen i Østfold (Svein Skøien)
 • Østfold Bondelag
 • Landbruksrådgivninga SørØst

Styringsgruppa besto av representanter fra:

 • Østfold fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Østfold, landbruksavdelingen
 • Østfold bondelag
 • Kalnes vgs
 • Klima Østfold

Prosjektgruppa besto av representanter fra:

 • Klima Østfold
 • Fylkesmannen i Østfold, landbruksavdelingen
 • Landbruksrådgivningen SørØst
 • Østfold bondelag
 • Representanter fra landbruksforvaltningen i Rakkestad og Moss/Rygge/Råde

Prosjektleder var: Charlotte Forsberg, Klima Østfold