Skip links

Kurs og aktiviteter

Landbruk

Landbruket bidrar med 12 % av klimagassutslippet i Østfold.

Landbruket i Østfold har lenge hatt fokus på tiltak som kan redusere klimagassutslippene, men det er fremdeles muligheter for å minske utslippene også i denne sektoren.

Klima Østfold-prosjektene jobber for å legge til rette for redusert klimagassutslipp og økt lønnsomhet i landbruket.

Vi legger følgende i begrepet klimasmart landbruk:

 • Økonomi for bonden – lønnsomme tiltak på gården
 • Fornybar energi til erstatning av fossil energi
 • Energieffektivisering i bygg og maskinkjøring
 • God agronomi – bedre tilpasset jordbearbeiding, drenering og gjødsling
 • Utnyttelse av skog til bioenergi og byggematerialer
 • Karbonbinding i jord og skog
 • Samspill med andre miljøhensyn, vannmiljø og klimatilpassing

Charlotte Forsberg

Prosjektleder, Klimasmart Landbruk Østfold

Prosjektet Klimasmart Landbruk 3.0 2019 – 2022

Finansiert via Miljødirektoratets klimasatsmidler. Se søknaden her.

Dokumentasjon fra prosjektperioden:

Kurs- og seminardokumentasjon
Oversikt over kurs og seminarer
Prosjektets organisering

Prosjektet Klimasmart Landbruk 2.0 2016 – 2019

Finansiert via Miljødirektoratets klimasatsmidler og Interreg Nordsjø Coben. Her har vi videreført og forbedret aktivitetene fra forrige periode og har lagt stort fokus på fossilfrie energikilder i landbruket.

Dokumentasjon fra prosjektperioden:

Kurs- og seminardokumentasjon
Oversikt over kurs og seminarer
Prosjektets organisering

Prosjektet Klimasmart Landbruk 1.0 2014 – 2016

Fra 2014 til sommeren 2016 hadde vi i samarbeid med Fylkesmannen i Østfold, Østfold Bondelag, Norsk Landbruksrådgivning og Kalnes v.g.s. et dedikert prosjekt om temaet kalt Klimasmart landbruk. Gjennom prosjektet ble det gjennomført en rekke kurs og aktiviteter rettet mot bønder innen temaene i punktlisten.

Prosjektet ble avsluttet med å overrekke domenet, klimasmartlandbruk.com til det nyopprettede nasjonale prosjektet Klimasmart landbruk, se aktivitetene på denne siden https://klimasmartlandbruk.no/.

Dokumentasjon fra prosjektperioden:

Kurs- og seminardokumentasjon
Oversikt over kurs og seminarer
Prosjektets organisering

 • Alle
 • biokull
 • borettslag
 • bygg i tre
 • bærekraft
 • Halden
 • informasjonsmøte
 • Jorddagen 2023
 • jordhelse
 • jordkarbon
 • Klima Østfold
 • Klimalåven
 • klimarådgivning i anskaffelser
 • Klimasmart
 • Klimasmart landbruk
 • klimasmart landbruk viken
 • Ladies tour of Norway
 • Landbruk
 • Markens Grøde
 • Rakkestad
 • Skogbruk
 • solceller
 • Treasource
 • Vikenkommuner
 • vindkraft
 • webinar