Kunnskap og informasjon

Klima Østfold jobber med informasjon og kunnskapsbygging om klima og energi på flere arenaer og gjennom ulike prosjekter. Vi ønsker også å bruke informasjon og kommunikasjon aktivt for å bidra til å virkeliggjøre innholdet i handlingsplanen vår.

EntelligensLogoVertikalTransEnergiportalen

Energibruk webKlima Østfold har i samarbeid med Entelligens etablert et nettbasert verktøy som analyserer energibruken og synliggjør effekten av ulike energitiltak i din bolig. Du kan få beregnet effekt av ulike energitiltak, og gjennom å «leke» litt med de ulike mulighetene kan du få en større forståelse for hva som er de største energislukene, og hva du kan gjøre for å spare både penger og energi.

Klimagassregnskap29_Energibruk_web

Kommunene i Klima Østfold samarbeider om å lage klimagassregnskap for egne virksomheter. Vi jobber for å utvikle og øke kvaliteten på tallene, og lage et system for årlig rapportering av tallene. Klimagassutslippene fordeles på tre hovedområder; stasjonær forbrenning (energi til oppvarming og produksjon), mobil forbrenning (transport) og prosess (landbruk, deponier og industriprosesser).

Klima Østfold deltar også i KLIMAREG – et prosjekt som er støttet av Oslofjordfondet, som skal bidra til å gjøre klima- og energiarbeidet lokalt og regionalt mer effektivt og handlingsrettet.

Sosiale medier

Klima Østfold er å finne på Facebook og Twitter. Her kan du få med deg aktuelle nyheter og kommentarer om klima- og energiarbeidet i Østfold.

Arrangementer

Se kommende arrangementer her.

Kampanjer

Gjennom å samarbeide om holdningskampanjer, som for eksempel Earth Hour, kan vi lage litt andre vinklinger enn om hver kommune lager sin egen kampanje. I 2015 har vi i samarbeid med Energiportalen gjennomført Grønne uker for boligeiere i Sarpsborg og Rakkestad.

Sarpsborg_Ordførere_2012_med_banner_mindre

Følg oss. Se oss. Del med oss!

Klima Østfold

v/ Østfold fylkeskommune
Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Oscar Pedersens vei 39

Telefon: 69 11 70 00
Telefaks: 69 11 70 70
E-post: sentralpost (at) ostfoldfk.no

Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Østfold i regi av Østfold fylkeskommune