Skip links

Foto: Norsk biokullnettverk

Biokull er samlebetegnelsen på forkullet biomasse som oppstår gjennom ufullstendig forbrenning på høye temperaturer uten eller med liten tilgang på oksygen.

«Biokull er definert som et porøst, karbonrikt og stabilt materiale, produsert ved pyrolysering av plantebasert biomasse og anvendt slik at karboninnholdet kan lagres over lange tidsperioder (eks. i jord), eller anvendt som erstatning for fossilt karbon i industrien.»
Oversatt fra European Biochar Certificate (2020).

Biokull er en naturlig del av jordtyper over hele verden som et resultat av skogbrann. Biokull som ligger i jorda kan bli liggende og lagres i opptil flere tusen år. Arkeologiske funn fra norske skoger har funnet trekull som kan dateres til 600-1500 e.kr (Tveiten og Simpson, 2008).

I Amazonas finnes det områder med usedvanlig fruktbar jord kalt Terra preta eller sort jord. Disse jordområdene har blitt til over 2500 år med jordarbeiding og tilførsel av biokull som har gitt jorden den karakteristiske sorte fargen. Den morderne interessen for Terra preta startet rundt 1960 tallet når en nederlandsk jordforsker, Wim Sombroek, publiserte en bok om jordsmonn i Amazonas kalt “Soils of Amazonia”. Sombroek var svært fasinert av Terra preta og hva som gjorde denne jordtypen så usedvanlig fruktbar. Siden den gang har forskning på denne jordas egenskaper og hvordan man kan gjenskape slik jord vært en viktig årsak til interessen for biokull og dets unike egenskaper og påvirkning i jord.

Siden 2010 har interessen for biokull hatt en enorm økning både i Norge og internasjonalt. På starten av 2000-tallet kunne antallet publiseringer om biokull telles på en hånd, ti år senere økt antallet publiseringer om biokull, det var også på dette tidspunktet de første forsøkene med biokull startet i Norge. Siden den gang har interessen for biokull hatt en bratt økning.

Det er spesielt biokullets egenskaper som porøsitet og stabilitet som gjør biokull til et attraktivt produkt innenfor flere bruksområder.

Kilde: Li, D., Zhao, R., Peng, X., Ma, Z., Zhao, Y., Gong, T., ... & Xi, B. (2019). Biochar-related studies from 1999 to 2018: a bibliometrics-based review. Environmental Science and Pollution Research, 1-11.

Biokull kjent som et stabilt jordforbedringsmateriale som øker jordas karboninnhold, filtrerings- og vannhusholdningsevne, gir økt mikrobiell aktivitet, rotvekst, reduserer næringstap og binder giftige forbindelser som tungmetaller. Dette er noen av de positive egenskapene til biokull i jord.

Dets stabile karbonstruktur gjør biokull til et godt klimatiltak, og biokullets store spesifikke poreoverflate gjør det til et produkt med mange potensielle bruksområder på tvers av sektorer. Produksjon av biokull kan skape verdier av mye av det som i dag ansees som avfall i dagens samfunn.

Kilde: https://www.biokull.info/hva-er-biokull

Her er ulike vidoer som på en enkel måte forteller om hva biokull er: