Skip links

Test skjema

Kommune(r) / InnkjøpssamarbeidKategoriBeskrivelse av anskaffelse eller prosessOppstartstidspunkt for arbeid med anskaffelseKontaktperson i kommunenEpostDokumenter
TestTransporttestQ1 2021Erik[email protected]Veiledingsmateriale-el-hydrogen-og-biogass-i-anskaffelser-av-varer-og-tjenester-versjon-1.2.pdf
Veileder-el-hydrogen-og-biogass-i-anskaffelser-av-varer-og-tjenester-versjon-1.1.pdf
Rutine-for-kjop-og-leasing-av-kjoretoy-Ovre-Eiker-v2.pdf
Viken fylkeskommuneTransportTestQ4 2021Martin Norderhaug[email protected]Veiledingsmateriale-el-hydrogen-og-biogass-i-anskaffelser-av-varer-og-tjenester-versjon-1.2.pdf