Skip links

Seminarserie om brannvern og redning: Klimateknologier

Klimaløsningene som elbiler, biogass, solceller og bygg i massivtre er kommet for å bli og vil øke i omfang i årene fremover.

I en seminarrekke i regi av kommunesamarbeidet Klima Østfold ønsker vi å gi brannvesen i regionen økt innsikt i hvordan håndtere disse klimaløsningene både i et forebyggende og beredskapsperspektiv.

Vi har engasjert en erfaren foredragsholder til fjerde tema:

Overbrannmester / Øvelsesleder Jørn Krogfoss fra Fredrikstad brann og redningskorps.

Webinaret vil ligge ute i opptak i 60 dager slik at flest mulig av ansatte i brannvesen i regionen får mulighet til å se det.

Har du spørsmål kan du sende en epost til Martin Norderhaug / egiln@viken.no.

Opptak av webinar 4: