Skip links

Hobøl kommune

Høbel kommune

Hobøl kommune vedtok i 2011 sin første klimaplan som et resultat av samarbeid mellom alle kommuner i distriktet og Østfold Fylkeskommune. Hobøl kommune har som mål å være en pådriver i kampen om å redusere CO2 utslipp ved hjelp av energieffektiviserende drift på kommunale bygg og anlegg.

Østfold Fylkeskommune har vært ryggraden for klimaarbeidet i Hobøl. I 2013 gjennomførte kommunen en energianalyse / merking utført av Reilers og i 2014 deltok kommunen på et EPC-seminar om energiøkonomiserende tiltak. I 2015 inngikk Hobøl en leveringsavtale på ladestasjoner for EL-bil. Dette er viktige satsningsområder som markerer startskuddet for Hobøl kommunes klima- og energiarbeid.

I januar 2015 startet kommunen opp med et EPC-prosjekt som går på energieffektivisering av alle offentlige bygninger. Det første året vil gå med til kartlegging, anbud og politisk budsjettbehandling og prosjektet vil igangsettes i 2016. Mot slutten av 2017 håper Hobøl på synlige resultater av energitiltakene og dermed en reduksjon av kommunens reduksjon av C02-utslipp.

Parallelt med EPC-prosjektet jobber Hobøl også med utbyggingen av ladeinfrastruktur for EL-biler. Behovet for ladestasjoner øker raskere enn beregnet og alle offentlige virksomheter har store forventninger når det gjelder ladepunkt. Hobøl har derfor bestemt seg for å etablere flere ladestasjoner i kommunen, i sammenheng med at Fylkeskommunen har inngått en avtale med Fortum Charge & Drive.