fbpx

Skip links

Eidsberg kommune

Eidsberg kommune

Eidsberg kommunestyre vedtok tiltaksliste for klima og energi 31.10.2013.

Eidsberg kommunestyre nedsatte i 2012 en politisk arbeidsgruppe der varaordfører Maren Hersleth Holsen, V, var leder for gruppen. Arbeidsgruppen la hovedmålsettingene i ”Klima- og energiplan for Eidsberg kommune”, vedtatt i 2008, og ”Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold”, vedtatt i 2011, til grunn for sitt forslag til tiltaksplan.

Arbeidsgruppen la vekt på følgende tema

  • Klima og energi i det kommunale planarbeidet
  • Klimagevinster og energieffektivisering i kommunale bygg
  • Kommunale innkjøp
  • Samferdsel