Skip links

Rapportering – Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy

*= Påkrevde felter

Navnet på låntaker / bedriften
Navnet på låntaker / bedriften
Skriv inn antall personer som testet maskinen.
Anslagsvis antall dagsverk som har medgått i låneperioden (bestilling av maskiner, overlevering og opplæring, testing og utfylling av brukerrapport)
Hvordan var kapasiteten i forhold til tilsvarende fossile maskiner? *
Velg punktet som samsvarer med din/deres opplevelse av kapasiteten.
Hvor brukervennlig var maskinen? *
Velg punktet som samsvarer med din/deres opplevelse av brukervennligheten.
Hvordan fungerte maskinen i en hel arbeidsdag? *
Velg punktet som samsvarer med din/deres opplevelse.
Kan en lignende el-maskin være aktuell ved fremtidige anskaffelser? *
Velg punktet som samsvarer med din/deres mening.
Fyll inn hva som ev. kan forbedres på maskinen.
Fyll inn ev. andre maskiner dere ønsker å teste.
Fyll inn ev. andre kommentarer dere har.