Skip links

Aktiviteter

image003

Skritt mot klimanøytralt landbruk

Viken fylkeskommune fortsetter satsningen på et klimavennlig landbruk gjennom Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak-prosjektet “Skritt mot klimanøytralt landbruk”.

Les mer.

Wheat field close-up for your nature background.

Energirådgivning for pilotbønder

Wheat field close-up for your nature background.

Vikens landbruksstrategi

Viken fylkeskommune vil styrke og utvikle jord- og skogbruket fram mot 2030. Gjennom å utnytte landbrukets muligheter for økt selvforsynings-grad og lagring av CO2, økt bruk av tre og reduksjon av klimagassutslipp skal Viken bli en foregangsregion i det grønne skiftet, basert på biologiske ressurser.

biokullhaanda-2

Biokull i landbruket