Skip links

Prosjekter

Rudskogen container

TREASoURcE

Støtten til prosjektet kommer fra EU-programmet Horisont Europa, og arbeidet skal gå over fire år. Det overordnede målet med prosjektdeltakelsen er å oppfylle Østfolds langsiktige utviklingsmål om å bli et bærekraftig og klimasmart lavutslippsamfunn, som leder an i det grønne skiftet.

Les mer her.

Landbruk-1024x767

Klimasmart landbruk

Med fokus på et klimavennlig og energieffektivt landbruk har Klimasmart Landbruk gjennom snart tre perioder hjulpet Østfoldbøndene og tenke klima i alle sammenhenger.

Les mer her.

FOSSILFRIE MASKINER: Fossilfrie maskiner og kjøretøy er et satsningsområde for Klima Østfold. Her leverer prosjektet "Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy" en 25-tonns elektrisk hjullaster til den utslippsfrie anleggsplassen i Olav Vs gate i Oslo.

Test av fossilfrie maskiner

Prosjektet eier og leier en rekke maskiner som lånes ut – helt gratis – til interesserte brukere i kommuner tilhørende Oslofjordregionen. 

Les mer her.

Foto: Indre Østfold kommune

Klimasmart skogbruk

Vi jobber sammen med Statsforvalteren i Oslo og Viken for et mer klimasmart skogbruk i Oslo og Østfold! Det betyr å legge til rette for skog som binder mer CO2, som er rustet til å tåle fremtidens klima med ekstremvær, tørke og flere insektskader. 

Les mer her.

Avsluttede prosjekter:
En rekke animerte mennesker tester ut forskjellige fornybare energiløsninger.

Enchant

Horisont-prosjektet Enchant fokuserte på nødvendige kutt i energibruk, og hvordan man kan benytte seg av atferdsvitenskap for å påvirkeseks forskjellige europeiske land. Klima Østfold-sekretariatet bistår med kommunikasjon sammen med partner Østfold fylkeskommune.

Les mer her.

klimarådgivning i anskaffelser-33

Klimarådgivning i anskaffelser

Tidligere Viken fylkeskommune og Klima Østfold tilbydde gratis bistand og klimarådgivning til Viken-kommuner og fylkeskommunen i innkjøp- og utbyggingsprosesser. Prosjektet ble avsluttet november 2023.

Les mer her.