Grønn kommune-økonomi: Hvordan skal kommune-Norge oppfylle sine ambisiøse klimamål?

24. oktober inviterer Klima Østfold til seminar i Fredrikstad for å finne de økonomiske løsningene:

  • Hvordan kan man bedre integrere klimahensyn i kommunens styringssystem? Hordaland fylkeskommune har integrert sitt klimabudsjett i kommunens årsbudsjett og økonomiplan – hvordan fungerer det i praksis?
  • Hvordan kan vi plassere fondsmidler for å bidra til grønn omstilling og redusere klimarelatert risiko? Hvilke økonomiske konsekvenser kan det ha for investeringer og daglig drift om vi ikke tar hensyn til klimaendringene – kan vi få dyrere forsikringer, eller erstatningsansvar? KLPs Konserndirektør Finans Aage Schaanning vil fortelle om hvordan de jobber med grønne plasseringer og klimarisiko knyttet til pensjonsforvaltning og forsikringer, og vi får høre hvordan Västra Götalandsregionen i Sverige har jobbet med klimavekting av fondsplasseringer.
  • Er grønne lån eller gebyrfinansiering realistiske løsninger for å finansiere byggeprosjekter? Kommunalbanken tilbyr rabatterte grønne lån til prosjekter som reduserer klimagassutslipp eller energibruk, eller tilpasser samfunnet til klimaendringer. Grønne lån bidrar til å redusere kostnaden ved grønne anskaffelser over hele investeringens nedbetalingstid. Kommunalbanken vil vise hvordan kommunen kan gå fram for å få finansiering gjennom grønne lån og gå igjennom kriteriene for ordningen. Det vil også vises noen eksempler på prosjekter som har fått grønt lån.

Klimarisiko får mye oppmerksomhet om dagen, og vi vil se på hvordan det berører kommunene.  Som store eiere av bygg og infrastruktur, vil kommunene berøres av risiko for fysisk skade eller verditap som følge av både klimaendringer og en strengere klimapolitikk. De samme driverne kan også påvirke verdien av kommunenes fondsplasseringer. I tillegg er kommunene reguleringsmyndighet og ansvarlig myndighet for tilpasning til et endret klima. Derfor kan kommunene bli ansvarliggjort for andres tap knyttet til klimaendringer, for eksempel gjennom krav fra forsikringsselskap.

Utfordringene er mange – velkommen til Fredrikstad for å diskutere løsningene!

Detaljert program kommer på www.klimaostfold.no.

Meld deg på her!

Ved spørsmål kontakt Guri Bugge, [email protected] .