Frokostmøte om bruk av tre til bærende konstruksjoner i bygg

Velkommen til frokostseminar i Sarpsborg 8. mai!

Å benytte tre til bærende konstruksjoner i bygg kan gi store klimagevinster, og dessuten skape marked for økt regional produksjon av byggelementer i tre. Derfor vil det framover komme mål og krav om økt bygging med klimavennlige materialer.

På dette frokostmøtet gis overblikk om temaet og i to parallelle seminar går vi i dybden for fagfolk

Halden, Hobøl og Rakkestad har motatt økonomisk støtte fra det statlige Klimasats-programmet. I 2016 søkte Klima Østfold, Hobøl kommune, Halden kommune og Rakkestad kommune sammen om støtte til «Merkostnader til prosjektering av Massivtrebygg» som også er tittelen på samarbeidsprosjektet. Nå deler de og en entreprenør erfaringene.

Arrangementet er et samarbeid mellom Interreg-prosjektet Rethinking wood! og Klima Østfold. Meld deg på her.

Se fullstendig program her: