Prosjektet Klimasmart landbruk 2014-2016klimasmart-landbruk-m_slogan

Oversikt over kurs og seminarer

Oversikten viser kurs, ekskursjoner og seminarer gjennomført i prosjektperioden til Klimasmart Landbruk.
Til sammen deltok 353 personer på kurs og ekskursjoner, mens seminarene totalt hadde 353 deltakere.
Presentasjoner fra noen kurs og seminar finner du her.

2014

27. mars: Klimasmart seminar for forvaltningen

 • Østfoldlandbruket; Klimagasser og klimatilpassing v/Svein Skøien, Fylkesmannen i Østfold og Jan Egil Nygaard, Østfold Bedriftsenter AS
 • Landbruket som energiprodusent v/Anders Tutturen, Energigården
 • Drøvtyggere og klimagass v/Odd Magne Harstad, NMBU
 • Biogass fra landbruket v/Ivar Sørby, Re Bioconsult
 • Agronomi, lystgass, kretsløp v/Sissel Hansen, Bioforsk

31. oktober: Kurs i energieffektiv traktorkjøring
Norsk landbruksrådgivning Hedmark v/ Åsmund Langeland

 

2015

13. januar: Kurs i fremtidens energiløsninger. Eidsberg

 • Klimaendringer og klimatiltak i landbruket. v/Svein Guldal, Norges Bondelag
 • Energieffektivisering og klimatiltak på egen gård. v/H. Johannisdottir, Energigården
 • Presentasjon av Bamsrudlåven og deres fyringsanlegg
 • Passive energiløsninger i landbruket. v/ Ulrika Holmgren, Rejlers AS

 

29. januar: Kurs i fremtidens energiløsninger. Råde

 • Klimaendringer og klimatiltak i landbruket. v/Svein Guldal, Norges Bondelag
 • Energieffektivisering og klimatiltak på egen gård. v/ Erik Hohle, Energigården
 • Presentasjon av Kihl gårds klimatiltak og Råde fjernvarme AS
 • Passive energiløsninger i landbruket. v/Knut Landvik, Rejlers AS

 

11. mars: Kurs i energieffektiv traktorkjøring
i samarbeide med landbruksavdelingen i Rakkestad kommune
Norsk landbruksrådgivning Hedmark  v / Åsmund  Langeland

 

12. mars Kurs i energieffektiv traktorkjøring, Kalnes vgs
Norsk landbruksrådgivning Hedmark v / Åsmund  Langeland

 

17.mars: Klima- og landbrukskonferanse

 • «Landbrukets klimautfordringer i et nasjonalt perspektiv» Nina Glomsrud Saxrud
 • Erfaring med klimarådgivning og tiltak på svenske gårdsbruk. Maria Stenberg, Jordbruksverket og Gräppa Näringen
 • Drenering; avlingsøkning og klimaeffekt. Atle Hauge, Bioforsk
 • N-sensor; avlingsutbytte, kvalitetsøkning, økonomi og klimaeffekt. Anders Rognlien, Yara
 • Jordarbeiding; utfordring med endret klima. Trond Børresen, NMBU

 

24. mars: Kurs i energieffektiv traktorkjøring

i samarbeid med landbruksavdelingen i Fredrikstad kommune
Norsk landbruksrådgivning Hedmark  v / Åsmund  Langeland

 

01. juni : Studietur til Energigården m/ Tomb vgs elever
Energigården-bruk av gårdens ressurser i et klimaperspektiv. v / Erik Hohle

 

25. august: Jorddag på Kalnes vgs, politikerdebatt om jordvern

 • God agronomi, hvordan skal vi klare å øke kornproduksjonen? Einar Strand, NIBIO
 • Klimaskifte for jordvernet, hva skal vi bruke jorda til? Arne Bardalen, NIBIO
 • Kartlegging av jordressurser og jordkvalitet i Østfold. Siri Svendgård Stokke, NIBIO
 • Østfold 2050. Øivind Holt, Cand Oecon
 • Østfoldpolitikerne drøfter jordvern, Lotte Olsen, NRK som debattleder

 

14. okt Dreneringskurs, Rakkestad

 • Hvorfor drenere? Øyvind Akselsen, Norsk Landbruksrådgivning
 • Drenering – god teori og praksis. Atle Hauge, NIBIO
 • 4 grøfteentreprenører deltok med demonstrasjon på jordet


30.oktober: Klimadag for agronomi-elever på INSPIRIA Science Center
«Kan du bli lykkerligere av å ta klimahensyn», Spesialtilpasset opplegg om klima og landbruk for vg 3. Inspria

2016

7. februar: Unge bønder-kurs, Landbrukshelg om klima
Klima: Endringer, hva skjer og hvilke muligheter? Geir Endregard, Inspiria

 

11. mars: Kurs i energieffektiv traktorkjøring, Kalnes v.g.s.
Norsk landbruksrådgivning Hedmark v/ Åsmund Langeland

 

15. mars: Skog- og klimakonferanse, Rakkestad

 • Klimatiltak i skog – hva sier forskningen?  Gunnhild Søgaard, leder Avd. Skog og klima, NIBIO
 • Klima og skog, de store linjene, Nils Bøhn, Norsk skogeierforening
 • Hvordan vil endret klima påvirke skogen, og hva bør vi gjøre nå? Svein Solberg, NIBIO
 • Helhetlig forvaltning av skog i et klima-, energi-og miljøperspektiv, Østfoldforskning
 • Nå har skognæringen en unik mulighet, Knut Østby, Skogsjef Rakkestad kommune
 • Ordførere for tre, Ellen Solbrække, ordfører Rakkestad

 

20. april: Studietur Biogass, Vestfold/Telemark

 • Hva har Tel- Tek utviklet, v Jon Hovland og Rune Bakke
 • Befaring fullskala pilotanlegg hos Sondre Skoglund, Bjørkedalvegen 498, Porsgrunn
 • Greve Biogass, mirakelfabrikken. V/ Ivar Sørby

 

27. april: Besøk Antec Biogass AS, NMBU Ås
Småskala biogassanlegg utviklet ved NMBU og NIBIO v/ Uno Andersen

 

2. juni: Konferanse om Klima og landbruk, Hafslund

 • Værmelding 2100. Reidun Gangstø Skaland Forsker ved Meteorologisk institutt
 • Global oppvarming, en framtid du ikke vil ha. Thomas Cottis, høyskolelektor og bonde
 • Presentasjon av rapport: Landbruk og klimaendringer 2016. Bjørn Gimming, Norges bondelag
 • Prosjekt Klimasmart landbruk Oppsummering av arbeidet, prosjektleder Charlotte Forsberg
 • God agronomi er godt klimatiltak. Trond Børresen, professor NMBU
 • Presentasjon av «Klimarådgivning på gårdsnivå», Norsk Landbruksrådgivning