Skip links

Kommunikasjonsmateriale

I samarbeidet samles partnerne under navnet Klima Østfold.

Farge- og formspråket skal være til støtte for alle samarbeidets partnere i kommunikasjonsarbeidet. For å tydeliggjøre at Klima Østfold ikke er et eget «brand» eller organisasjon kan dette kombineres med partenes egne grafiske profiler.

Logo og layout

Logoen benyttes på internt og eksternt materiale. Denne finnes i én fargevariant og én sort-hvitt variant.

For å tydeliggjøre at Klima Østfold ikke er en egen organisasjon kan logoen kombineres med partenes egne grafiske profiler.

Retningslinjer for logobruk:

Ved uheldige fargekombinasjoner: Benytt sort/hvit logo.

Ved alle andre tilfeller: Benytt farget logo.

Last ned logoer her:

FargetSort/hvit

Eldre logoer utgår:

I perioden 2012-2019 verserte det en logo der Klima Østfold-rammen kaster en skygge. Fra og med 2019 skal denne logoen ikke brukes for å rendyrke profilen. Logoen med «Tid for handling» skal fra 2019 heller ikke benyttes. Unntaket den fysiske Klima-Østfoldrammen som har «Tid for handling» påtrykt.

Bruk av Klima Østfold-rammen:

Klima Østfold-rammen finnes både i fysisk forstand og digitalt. Den fysiske versjonen kan man benytte seg av ved arrangementer, bruke som rekvisitt ved bildetaging eller som et eget designelement. Den digitale versjonen brukes ved eget ønske i etterarbeid av bilder/designelementer. Den digitale rammen kan lastes ned her.

Layout:

· Grå og svart tekst

· Arial black til overskrifter (Ikke Caps-lock)

· Tahoma som brødtekst til korte tekster

· Sarif-font til lengre tekster

Fargekoder oransje og grønt:

Oransje:

HEX #ec6408 RGB (236,100,8) CMYK (0,58,97,7)

Grønt:

HEX #50af31 RGB (80,175,49) CMYK (54,0,72,31)

 

Fargekoder på ekstrafarger, til figurer med mer:

Lys grønn: HEX #52ae32 / RGB (82,174,50) / CMYK (53,0,71,32)

Grønn: HEX #3e8225 / RGB (62,130,37) / CMYK (52,0,72,49)

Mørk grønn: HEX #295718 / RGB (41,87,24) / CMYK (53,0,72,66)

Blå: HEX #0d5490 / RGB (13,84,144) / CMYK (91,42,0,44)

Oransje: HEX #ec6409 / RGB (236,100,9) / CMYK (0,58,96,7

Lys blå: HEX #36c6db / RGB (54,198,219) / CMYK (75,10,0,14)

Gul: HEX #fcc002 / RGB (252,192,2) / CMYK (0,24,99,1)

Rød: HEX #c40001 / RGB (196,0,1) / CMYK (0,100,99,23)

Klimasmart landbruk Viken:

I samarbeidet samles partnerne under navnet Klimasmart landbruk Viken/Østfold.

Farge- og formspråket skal være til støtte for alle samarbeidets partnere i kommunikasjonsarbeidet. For å tydeliggjøre at Klimasmart landbruk Viken/Østfold ikke er et eget «brand» eller organisasjon kan dette kombineres med partenes egne grafiske profiler.

Logo og layout

Logoen benyttes på internt og eksternt materiale. Denne finnes i én fargevariant og én sort-hvitt variant.

For å tydeliggjøre at Klimasmart landbruk Viken/Østfold ikke er en egen organisasjon kan logoen kombineres med partenes egne grafiske profiler.

Last ned logoer her:

Klimasmart landbruk VikenKlimasmart landbruk Østfold

Bruk av Klima Østfold-rammen:

Klima Østfold-rammen finnes både i fysisk forstand og digitalt. Den fysiske versjonen kan man benytte seg av ved arrangementer, bruke som rekvisitt ved bildetaging eller som et eget designelement. Den digitale versjonen brukes ved eget ønske i etterarbeid av bilder/designelementer. Den digitale rammen kan lastes ned her.

Layout:

· Grå og svart tekst

· Arial black til overskrifter (Ikke Caps-lock)

· Tahoma som brødtekst til korte tekster

· Sarif-font til lengre tekster

Fargekoder oransje og grønt:

Oransje:

HEX #ec6408 RGB (236,100,8) CMYK (0,58,97,7)

Grønt:

HEX #50af31 RGB (80,175,49) CMYK (54,0,72,31)

 

Fargekoder på ekstrafarger, til figurer med mer:

Lys grønn: HEX #52ae32 / RGB (82,174,50) / CMYK (53,0,71,32)

Grønn: HEX #3e8225 / RGB (62,130,37) / CMYK (52,0,72,49)

Mørk grønn: HEX #295718 / RGB (41,87,24) / CMYK (53,0,72,66)

Blå: HEX #0d5490 / RGB (13,84,144) / CMYK (91,42,0,44)

Oransje: HEX #ec6409 / RGB (236,100,9) / CMYK (0,58,96,7

Lys blå: HEX #36c6db / RGB (54,198,219) / CMYK (75,10,0,14)

Gul: HEX #fcc002 / RGB (252,192,2) / CMYK (0,24,99,1)

Rød: HEX #c40001 / RGB (196,0,1) / CMYK (0,100,99,23)