Skip links

EST BoostCharger

EST BoostCharger

You are here:
← All Topics

Det stilles stadig høyere krav til miljøvennlige løsninger i Norge, og anlegg- og transportbransjen er intet unntak. Kravene til redusert utslipp av klimagasser presser bransjen over på miljøvennlige løsninger, og etterspørselen etter tyngre elektriske maskiner og kjøretøy, øker. Innen 2030 vil det, i norske byer, kreves hele 95% reduksjon av klimagasser, og allerede innen 2025 er målet et nullutslipp på norske anleggsplasser. For å løse denne utfordringen må bransjen tenke nytt og elektrifiseres.

EST BoostCharger er en hurtiglader som sørger for jevn og sikker strømtilgang til alle elektriske maskiner. Et lukket luft til luft kjølesystem gjør ladecontaineren egnet for anleggsplasser med støvforurensning. I tillegg har BoostChargeren gass- og branndeteksjon og EI60 brannisolasjon. På en anleggsplass er standardeffekten ofte for lav for hurtiglading av maskiner, noe som kan gi lange og upraktiske ladetider. Batteriet i EST BoostCharger sikrer høy effekt til maskinene og dermed kortere ladetid. Batteriene vil også fungere som en buffer mot de høye strømtoppene (Peak Shaving) samt sørge for stabil forsyning og redusert nettleie. EST BoostCharger kan leveres i flere størrelser, fra 181 til 390 kWh.