Skip links

Klimarådgivning i anskaffelser

Viken fylkeskommune og Klima Østfold tilbyr gratis bistand og klimarådgivning til Viken-kommuner og fylkeskommunen i innkjøp- og utbyggingsprosesser.

Kommuner tilbys klimarådgivning innenfor disse temaene:

  • Systematisering: Anskaffelsesstrategier, sjekklister og rutiner
  • Transport: Innkjøp av kjøretøy, maskiner og transportintensive anskaffelser
  • Bygg og infrastruktur: Strategier, sjekklister, materialvalg og utslippsfri anleggsdrift

Casebeskrivelser, maler, sjekklister, rutiner og annet veiledningsmateriale utarbeidet av prosjektet ligger på siden «Veiledningsmateriale».