Skip links

Klimapartnere Viken

Klimapartnere Viken

Skal vi klare å omstille oss til et lavutslippssamfunn, må vi ha næringslivet med på laget. I juni 2019 ble Klimapartnere Viken stiftet, og med det ble det etablert et viktig verktøy og en god samarbeidsarena der næringslivet, det offentlige, interesseorganisasjoner og akademia kan jobbe sammen for det grønne skiftet.

Partnerne i nettverket forplikter seg til å arbeide systematisk med å redusere klimagassutslipp og samtidig stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling. Konkret skjer dette blant annet gjennom miljøstyring, spydspissprosjekter, samarbeid og årlig klimaregnskap.

Klima Østfold er samarbeidspartner i Klimapartnere Viken, mens Viken fylkeskommune og to av medlemskommunene våre, Fredrikstad og Sarpsborg, også er selvstendige Klimapartnere. På den måten går de foran, viser ytterligere offentlig lederskap og synliggjør overfor næringslivet sin forpliktelse overfor den store klimaomstillingen.
De to nettverkene samarbeider tett. En politiker fra Klima Østfolds arbeidsutvalg er med i Klimapartnere Viken sitt styre, og de to daglige lederne samarbeider tett.

Klimapartnere Viken har en egen nettside, den finner du her.