Skip links

Klimalåven på Markens Grøde 2024

Velkommen til Klimalåven på Markens Grøde 9.-11. august 2024!

Åpningstider: Fredag kl. 13.00-20.00, Lørdag og Søndag: 10.00-.18.00

Program hver dag, hele åpningstiden: Du finner massevis av landlig morro på Barnas gård. På Bygdetunet treffer du både kjente og eksotiske dyr du kan klappe, besøk Husmannsplassen på Bygdetunet og hils på husmannsfolket. Tov ull, farg garn og kjøp håndverksvarer i Landhandleriet. Restauranttelt og lokalmat-torg, utstilling av gamle biler, traktorer og redskaper. Over 60 utstillere med stand og demonstrasjoner som byr på kunnskap og gode salgsopplevelser.

(Trykk på ønsket dato for å se aktuelt program nedenfor)

Fredag 09.august

Kl. 13:00 Åpning av messen (Klimalåven)

Landbruks- og matminister Geir Pollestad åpner messen, og snorklippen tar han sammen med hundre barnehagebarn og sjefen over alle sjefer; Asgeir Borgemoen. Kjenner vi sistnevnte rett, har han med seg et show som betyr moro med fyr, flammer – og kildesortering!

Kl. 13:00 -19:00 Aktiviteter, landbruksfaglige foredrag, og stands i Klimalåven. Bli kjent med mikrolivet i jorda – gjennom mikroskop, formidlet av Katelyn Solbakk. Kvern ditt eget korn, få din egen korn-bok og hils på gjengen i Klima Østfold, Biogass Oslofjord, Statsforvalter og Østfold Bondelag.

Kl. 13.30 Dysevalg – avstand til vann v/Rolf Einar Kordal, NLR (Foredrag i Klimalåven)

Kl. 14.00 Mentorordningen – ny bonde – med mentorpar v/Ole Henrik Lauritzen, NLR (Foredrag i Klimalåven)

Kl. 14:30 Tapt mat – foredragsserie i Klimalåven

Årets fagtema i Grødens Klimalåve er økt bruk av norske ressurser. Kall det den tapte maten. Vi setter søkelyset på de gode råvarene som ikke engang kommer inn i verdikjeden for mat, og som da heller ikke blir registrert og definert som svinn. Matkorn som går til dyrefôr, frukt, grønnsaker, verpehøne og innmat er eksempler på ressurser som går til forbrenning eller som blir pløyd ned. Vi har invitert mat og landbruksminister samt en kvartett dyktige fagpersoner som skal belyse, forklare, og formidle kunnskap om de skjulte delene av matsystemet – det som ofte går under radaren. Landbruks- og matminister Geir Pollestad kommer innom Klimalåven i løpet av denne serien.

 • KL.14.45: Selvforsyning, beredskapspotensial – og bondens rolle v/ Christian Anton Smedshaug, daglig leder i Agri Analyse
 • Kl. 15.15:  Underutnytta matressursar på menyen v/Margit Fausko fra Green house
 • Kl. 15.45- 16.15 Pause med buffet – Smaksprøver av «tapt mat»
 • Kl. 16.15   Matkornpartnerskapet v/Amund Dønnum, seniorrådgiver for næringspolitikk og markedsregulering i Felleskjøpet Agri
 • Kl. 16.45  Fra åker til marked, hvordan kan nye og eldre arter og sorter gi spennende muligheter for norske bønder? v/Sveinung Grimsby, forsker i Nofima (30 min)

Kl. 14:00 Konsert med Svingen Torader (Bygdetunet)

Kl. 15:00 Show med Asgeir Borgermoen «Kildesorteringsmoro – i fyr og flamme» (Klimalåven)

Kl. 20:00 Messeområdet stenger for dagen

Lørdag 10.august

Kl. 10:00 -15:00 Aktiviteter, landbruksfaglige foredrag, og stands i Klimalåven. Bli kjent med mikrolivet i jorda – gjennom mikroskop, formidlet av Katelyn Solbakk. Kvern ditt eget korn, få din egen korn-bok og hils på gjengen i Klima Østfold, Biogass Oslofjord, Statsforvalter og Østfold Bondelag.

 • Kl. 11:00 -11:30 Økonomi i grøfting v/ Lars Kjus, rådgiver Norsk landbruksrådgivning
 • Kl. 12:00 -12:30 Regenerativ dyrking og god jordhelse v/ Dag Molteberg og Edvard Fosdahl
 • Kl. 13:00 -13:30 Redusert jordarbeiding v/ Lars Kjus, rådgiver Norsk landbruksrådgivning
 • Kl. 13:30 -14:00 Droner – Ny teknologi i landbruket v/ Fredrik Klaseie, rådgiver Norsk landbruksrådgivning
 • Kl. 14.30 -15.00 Lær deg lage kvalitetskompost v/ Linda Jolly

Kl. 19:00 Messeområdet stenger for dagen

Søndag 11.august

Kl. 10:00 -15:00 Aktiviteter, landbruksfaglige foredrag, og stands i Klimalåven. Bli kjent med mikrolivet i jorda – gjennom mikroskop, formidlet av Katelyn Solbakk. Kvern ditt eget korn, få din egen korn-bok og hils på gjengen i Klima Østfold, Biogass Oslofjord, Statsforvalter og Østfold Bondelag.

 • Kl. 11:00 -11:30 Fra ukurante råvarer til fantastiske retter v/ Plateful
 • Kl. 12:00 -12:30 Lær deg lage kvalitetskompost v/ Linda Jolly
 • Kl. 13:00 -13:30 Husmannshagan v/ Marthe Norderhaug
 • Kl. 14.30 -15.00 Kvann – Nygamle sorter v/ Guri Bugge, Kvann

Kl. 19:00 Messeområdet stenger for dagen

Nedenfor kan du lese mer om vårt landbruksfaglige program på Markens Grøde, landbruksmessa i Rakkestad – midt i Østfold.

10 000 publikummere ventes 3 dager i august!

A closeup shot of a group of chickens grazing on a field

Tapt mat – Årets fagtema i Markens Grødens Klimalåve er økt bruk av norske ressurser. Kall det den tapte maten.

Vi setter søkelyset på de gode råvarene som ikke engang kommer inn i verdikjeden for mat, og som da heller ikke blir registrert og definert som svinn. Matkorn som går til dyrefôr, frukt, grønnsaker, verpehøne og innmat er eksempler på ressurser som går til forbrenning eller som blir pløyd ned. Til oss, kommer mat og landbruksminister samt en kvartett dyktige fagpersoner som skal belyse, forklare, og formidle kunnskap om de skjulte delene av matsystemet – det som ofte går under radaren. Se program lenger opp på siden.

Foto: Holten
Foto: Holten

Kan vi løse landbrukets utfordringer med regenerativ dyrking – og fortsatt oppnå god lønnsomhet?

Kornbøndene Dag Molteberg og Edvard Fosdahl så at karboninnholdet på jordene deres gikk ned og erosjonsproblemene økte. Et kurs om jordhelse gav dem ny innsikt og en rekke nye verktøy å fylla verktøykassa med.

Til Markens Grøde kommer Dag og Edvard for å formidle om jordreisen de har lagt ut på, hvordan økt jordhelse og regenerative dyrkingsmetoder gjør at de har kunnet halvere nitrogengjødslingen og økt lønnsomheten.

Heliozoan

Trodde du mikroliv og kunst ikke lot seg kombinere? Da må du tro om igjen.

Katelyn Solbakk lager kunst med mikrober som hovedpersoner. Hun er opprinnelig fra Ontario, Canada og har en HBASc i «Environmental Sustainability» fra Lakehead University. På universitetet jobbet hun som forskningsassistent som analyserte protozoer og diatomer i naturlige ferskvannsbiofilmer. Det er der hennes interesse for mikroorganismer begynte. Katelyn kom til Norge i 2013 og fikk jobbe med Kristian Ormset og Berit Swensen på VitalAnalyse. De så på mikroorganismer i jorda og hvordan menneskelig aktivitet påvirker dem. I 2016 hun fikk støtte fra Levende Matjord til å lage en serie illustrasjoner av livet i jorda. Etter å ha fullført kommisjonen fortsatte hun å lage flere tegninger og etter hvert begynt å tegne noen vannlevende organismer også. Illustrasjonene har blitt brukt på flere workshops, arrangementer og publikasjoner. I 2019 bestemte Katelyn seg for å starte Mikroliv for å fokusere mer eksklusivt på mikroskopering og kunst.

På Markens Grøde kan du besøk mikroskoperingsstanden i «Klimalåven» og se på de små krabatene i mikroskop, men også gjennom Katelyns kunst.

flat-lay-delicious-eggplant-dish

Buffet av tapt mat

Leste du første punkt godt, så ser du at det står servering i pausen. Hele 8 ulike retter, alt med base i tapt mat. Her blir det blodvafler, høne, kje. Målet? Det er selvsagt å vise at dette er fullverdige gode råvarer til matfatet vårt.

 1. Hønsefrikasse
 2. Spekemat av kje
 3. Hummus av åkerbønner og gråerter
 4. Flatbrød av korn med förkvalitet
 5. Knekkebrød av korn med förkvalitet
 6. Syltetøy av frukt og bær som ikke er godkjent salgsvare
 7. Blodvafler
 8. Leverkaker
IMG_5748

Ei bok som tar deg med på reisen fra jord til bord

Søstrene Marthe og Ida Norderhaug er aktuelle med boka «Markens grøde -lær og dyrke og lage mat med grønnsaker og urter fra egen hage». Dette er ei bok som tar deg med på reisen fra jord til bord.

compost-still-life-concept

Kompostering

Linda Jolly er en jordentusiast og nestor innen kompostering. Linda har en lang karriere som universitetslektor ved NMBU og hun er barneskolelæreren som startet skolehageprosjekter i Norge. I tillegg har Linda holdt en mengde av kurs innen økologisk og bærekraftig grønnsaks/matdyrking ved Bygdø Kongsgård sitt Gartneri. På Markens Grøde gir hun en innføring i hvordan du får til en god komposteringsprosess og unngår en forråtnelsesprosess.

Det er ikke uten grunn at kompost ofte blir kalt «Bondens gull» og det er en effektiv resirkulering av næringsstoffer og restmateriale. Hun gjester Markens Grøde for å fortelle at i tillegg, så «poder» en god kompost jorden med et enormt mikrobiologisk mangfold. Linda er en praktiker, som betyr at publikum på dette foredraget vil kunne se, ta på og kjenne kompostjord som er av ulik kvalitet og på ulike stadier. En fordel til med kompost? At det er en veldig god og effektiv måte å øke mengden organisk materiale i jord. Og det trengs – for moldinnholdet er på nedgående i de aller fleste kornjorder i Norge.

IMG_1249

Nye landbruksnæringer  

Det er en stor gjeng som har gått sammen om å anlegge forsøksfelt med alternative vekster; Klima Østfold, Klimasmart Landbruk, Rakkestad og Degernes Bondelag, Markens Grøde, NLR, Kvann.

Om sistnevnte, KVANN (Kunnskap og vern av nyttevekster i Norge) så er det en organisasjon vi samarbeider med for første gang i år. Foreningen sørger for levende bevaring av gamle kulturarvsorter, og tester ut nye sorter som kan styrke norsk matproduksjon i et endret klima. Til demofeltet har de bidratt med Reidars brune bønner, en liten bønne som har vært dyrket av samme familie siden 1900. Nå har familien delt denne bønnen gjennom KVANNs nettverk, og vi får også prøvd den her i Rakkestad. KVANN samarbeider også med Solhatt, som har bidratt med gode proteinvekster og valmuefrø til demofeltet.

10 000 publikummere skal kunne se, studere og lære ut fra feltet, som er en storsatsning ved årets Markens Grøde. Feltet inneholder enkelte utradisjonelle arter, men både bønner, sennep og valmue kan være aktuelle å produsere i Norge. – Her finnes det muligheter for næringsutvikling, sier rådgiver i Østfold Fylkeskommune, Torbjørn Kristiansen. Ved å spise norsk mat lengre ned på næringskjeden med direkte konsum av planter vil vi utnytte ressursene bedre, vi får lavere utslipp av klimagasser, kostholdet kan bli sunnere, vi øker matvareforsyningen fordi mindre går tapt i mellomledd, og bonden kan få muligheter til næringsutvikling og økt fortjeneste. Det er ingen grunn til å importere kikerter til hummus og falafler, når vi vet at disse rettene opprinnelig ble produsert av åkerbønner. Og hvem trenger soyabønner fra Brasil når norske gråerter har mer proteiner og smaker minst like godt? Betalingsviljen i dette markedssegmentet er god – det koster mer for en vegetarburger enn en av kjøtt, og med sine 25 % proteiner kan gråertene være en god erstatning for både svine- og storfekjøtt.