Slik var konferansen «Solenergi i solfylket Østfold»

Østfold er et av de beste solfylkene i landet, og både fylkeskommunen og flere av kommunene har gjort vedtak om å satse på solenergiproduksjon på egne bygg. Landbrukssektoren i fylket er også fremoverrettet, og ønsker å se nærmere på mulighetene for lokal produksjon av energi, blant annet fra sol.

Målet med konferansen «Solenergi i solfylket Østfold» var å bidra til økt bestillerkompetanse på solenergi og energisystemer for offentlige oppdragsgivere/innkjøpere. Vi ønsker samtidig at leverandørene skal få bedre innsikt i offentlige innkjøpsprosesser. Gjennom denne dialogen håper vi å få svar på følgende spørsmål:

  1. Hva bør vi tenke på når vi utarbeider kravspesifikasjoner til innkjøp av ulike typer solenergiløsninger?
  2. Hvilke løsninger for styring finnes, og kan vi få styringsløsninger som fungerer på tvers av ulike systemer, både for solvarme og solstrøm?
  3. Hvilke løsninger for lagring finnes, og hva bør vi tenke på i planleggingsfasen for å optimalisere bruk og lagring av solenergien?
  4. Hvilke nye produkter er på vei inn i markedet?
Konferansen ble åpnet av leder av Klima Østfold, og ordfører i Råde, René Rafshol. Blant innlederne var representanter fra næringen, ved blant annet Trine K. Berentsen i Solenergiklyngen, og innkjøpere fra Østfold fylkeskommune og Agrikjøp – Landbrukssamvirkets innkjøpsorganisasjon. Leif Skorge fra Multikonsult og Ragnhild Bjelland-Hanley fra Solenergiforeningen vil gi gode råd om hva man bør tenke på når man skal gjøre innkjøp av solenergi, mens Ole Christian Østreng fra Aurskog-Høland kommune delte sine erfaringer.