TID FOR HANDLING! Østfold er i gang med grønn omstilling! 17 kommuner drar i flokk.

Klima Østfold er samarbeidet mellom 17 Østfoldkommuner, fylkeskommunen og fylkesmannen om innsatsen for å begrense klimaendringene. Vi jobber for å gjennomføre tiltak, bevisstgjøre, engasjere og tilrettelegge slik at alle kan bidra – kommuner så vel som næringsliv og innbyggere.

Klima Østfold er et samarbeid i regi av Østfoldkommunene.

Tiltaksområder

I Klima Østfold samarbeider kommunene om å gjennomføre tiltak for å oppnå egne vedtatte klimamål. Slik vil Klima Østfold også bidra til å nå de nasjonale klimamålene.

Vi utarbeider også årlige klimaregnskap for hver kommune og for fylket (som virksomheter). Dette vil gi oss et felles sammenligningsgrunnlag og utgangspunkt for å prioritere tiltak.

Klima Østfold har vært pådriver til eller bidratt med:

 • Gratis energikalkulator for boliger: kliamostfold.no/energiportalen/
 • Enøk-kvelder med råd om energiomlegging i boliger har vært arrangert i en rekke kommuner
 • At det kommer elsykler til utlån på en del Østfoldbibliotek
 • Felles avtale for innkjøp av nær 400 ladestolper for elbil. Mottok Zeroprisen årets klimatiltak i 2014
 • Stor solcelletetthet i landet, bl.a. Hvaler Solpark som fikk Zeroprisen årets klimatiltak 2015
 • Gradvis utfasing av fossil oljefyring i kommunale bygg
 • Energianalyse av kommunale bygg for å redusere energibruk og kostnader
 • Uttesting og innkjøp av elbiler i ulike kommunale etater
 • Uttesting av fossilfrie maskiner i kommunale etater
 • Stor oppslutning fra bønder på kurs om energieffektive og klimasmarte tiltak
 • Over 140 biogassbusser i daglig drift og 3 fyllestasjoner
 • Satse mer på fungerende marked for biogass, større produksjon og større muligheter for fylling med biogass

Finansiering av Klima Østfold

Hver kommune går årlig inn med 20.000 kr hver, samt 1,5 kr pr innbygger. Østfold fylkeskommune bidrar med tilsvarende beløp og støttes av Fylkesmannen i Østfold. I tillegg skaffer vi prosjektfinansiering fra statlige myndigheter og EU.

Ferdig prata. Tid for handling!

Klima Østfold is a joint effort for the environment in your own county: Østfold. Along with your municipality YOU can make a difference: It’s time to act!

Climate change is about more than our planet and global plans. It’s also about your choices and community. Ultimately this is where you will face the consequences, and where we all have to take a stand. Responsibility for environmental sustainability is not just mine or yours, but simply a great opportunity to join forces. Without your efforts, small or large, we may never reach our goal.

Klima Østfold is a municipal cooperation project that focuses on green balance in our county . 17 municipalities have joined forces with a clear goal in mind: To raise awareness, engage and facilitate the effective environmental measures so that everyone can contribute – municipalities as well as citizens.

In Klima Østfold the different municipalities work together to implement measures to achieve their climate targets. This is how Klima Østfold also contributes to achieving the nations goals of 30% reduced greenhouse gas emissions by 2020 and a carbon neutral Norway in 2030. It is estimated that municipalities have the power to reduce emissions by approximately 20%. Klima Østfolds assignments are rooted in the county master plan, municipal climate and energy plans, and municipal plans.

Klima Østfold is a tool to implement measures to reduce greenhouse gas emissions or energy consumption. Each year a regional plan of action is drawn up on the basis of the municipal climate plans. We also prepare annual climate accounts for each municipality and county. This gives us a common basis for comparison and a chance to measure results over time in the monitoring of climate plans.

Klima Østfold is not a substitute for municipal climate and energy work, but a strengthening of the work and an additional resource for municipalities.

We are done talking! It’s time to act!