Skip links

Klimalåven på Markens Grøde

Klimalåven på Markens Grøde

Velkommen til Markens Grøde 9.-11. august 2024!

Åpningstider: Fredag kl. 13.00-20.00, Lørdag og Søndag: 10.00-.18.00

Program hver dag, hele åpningstiden: Du finner massevis av landlig morro på Barnas gård. På Bygdetunet treffer du både kjente og eksotiske dyr du kan klappe, besøk Husmannsplassen på Bygdetunet og hils på husmannsfolket. Tov ull, farg garn og kjøp håndverksvarer i Landhandleriet. Restauranttelt og lokalmat-torg, utstilling av gamle biler, traktorer og redskaper. Over 60 utstillere med stand og demonstrasjoner som byr på kunnskap og gode salgsopplevelser.

Les mer om alt hva som skjer i Klimalåven på Markens Grøde her!

Fredag 09.august

Kl. 13:00 Åpning av messen (Klimalåven)

Landbruks- og matminister Geir Pollestad åpner messen, og snorklippen tar han sammen med hundre barnehagebarn og sjefen over alle sjefer; Asgeir Borgemoen. Kjenner vi sistnevnte rett, har han med seg et show som betyr moro med fyr, flammer – og kildesortering!

Kl. 13:00 -19:00 Aktiviteter, landbruksfaglige foredrag, og stands i Klimalåven. Bli kjent med mikrolivet i jorda – gjennom mikroskop, formidlet av Katelyn Solbakk. Kvern ditt eget korn, få din egen korn-bok og hils på gjengen i Klima Østfold, Biogass Oslofjord, Statsforvalter og Østfold Bondelag.

Kl. 13.30 Dysevalg – avstand til vann v/Rolf Einar Kordal, NLR (Foredrag i Klimalåven)

Kl. 14.00 Mentorordningen – ny bonde – med mentorpar v/Ole Henrik Lauritzen, NLR (Foredrag i Klimalåven)

Kl. 14:30 Tapt mat – foredragsserie i Klimalåven

Årets fagtema i Grødens Klimalåve er økt bruk av norske ressurser. Kall det den tapte maten. Vi setter søkelyset på de gode råvarene som ikke engang kommer inn i verdikjeden for mat, og som da heller ikke blir registrert og definert som svinn. Matkorn som går til dyrefôr, frukt, grønnsaker, verpehøne og innmat er eksempler på ressurser som går til forbrenning eller som blir pløyd ned. Vi har invitert mat og landbruksminister samt en kvartett dyktige fagpersoner som skal belyse, forklare, og formidle kunnskap om de skjulte delene av matsystemet – det som ofte går under radaren. Landbruks- og matminister Geir Pollestad kommer innom Klimalåven i løpet av denne serien.

 • KL.14.45: Selvforsyning, beredskapspotensial – og bondens rolle v/ Christian Anton Smedshaug, daglig leder i Agri Analyse
 • Kl. 15.15:  Underutnytta matressursar på menyen v/Margit Fausko fra Green house
 • Kl. 15.45- 16.15 Pause med buffet – 10 smaksprøver av «tapt mat»
 • Kl. 16.15   Matkornpartnerskapet v/Anders Dønnum, seniorrådgiver for næringspolitikk og markedsregulering i Felleskjøpet Agri
 • Kl. 16.45  Fra åker til marked, hvordan kan nye og eldre arter og sorter gi spennende muligheter for norske bønder? v/Sveinung Grimsby, forsker i Nofima (30 min)

Kl. 14:00 Konsert med Svingen Torader (Bygdetunet)

Kl. 15:00 Show med Asgeir Borgermoen «Kildesorteringsmoro – i fyr og flamme» (Klimalåven)

Kl. 20:00 Messeområdet stenger for dagen

Lørdag 10.august

Kl. 10:00 -15:00 Aktiviteter, landbruksfaglige foredrag, og stands i Klimalåven. Bli kjent med mikrolivet i jorda – gjennom mikroskop, formidlet av Katelyn Solbakk. Kvern ditt eget korn, få din egen korn-bok og hils på gjengen i Klima Østfold, Biogass Oslofjord, Statsforvalter og Østfold Bondelag.

 • Kl. 11:00 -11:30 Økonomi i grøfting v/ Lars Kjus, NLR
 • Kl. 12:00 -12:30 Regenerativ dyrking og god jordhelse v/ Dag Molteberg og Edvard Fosdahl
 • Kl. 13:00 -13:30 Redusert jordarbeiding v/ Lars Kjus, NLR
 • Kl. 13:30 -14:00 Droner – Ny teknologi i landbruket v/ Fredrik Klaseie, NLR
 • Kl. 14.30 -15.00 Lær deg lage kvalitetskompost v/ Linda Jolly

Kl. 19:00 Messeområdet stenger for dagen

Søndag 11.august

Kl. 10:00 -15:00 Aktiviteter, landbruksfaglige foredrag, og stands i Klimalåven. Bli kjent med mikrolivet i jorda – gjennom mikroskop, formidlet av Katelyn Solbakk. Kvern ditt eget korn, få din egen korn-bok og hils på gjengen i Klima Østfold, Biogass Oslofjord, Statsforvalter og Østfold Bondelag.

 • Kl. 11:00 -11:30 Fra ukurante råvarer til fantastiske retter v/ Plateful
 • Kl. 12:00 -12:30 Lær deg lage kvalitetskompost v/ Linda Jolly
 • Kl. 13:00 -13:30 Husmannshagan v/ Marthe Norderhaug
 • Kl. 14.30 -15.00 Kvann – Nygamle sorter v/ Guri Bugge, Kvann

Kl. 19:00 Messeområdet stenger for dagen